اعضای شورای علمی جشنواره تقدیر از پایان‌نامه‌های دانشجویی برتر در حوزه‌ی فقر

  • صفحه اصلی
  • خانه
  • اعضای شورای علمی جشنواره تقدیر از پایان‌نامه‌های دانشجویی برتر در حوزه‌ی فقر

 

گروه اقتصاد

ردیف نام عضو شورای علمی سمت
۱) سهیلا پروین عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۲) حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
۳) فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۴) محمد حسین شریف­‌زادگان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۵) علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۶) باقر درویشی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
۷) اسماعیل ابونوری عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
۸) زهرا میلاعلمی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
۹) غلامرضا کشاورز حداد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
۱۰) فرشاد فاطمی اردستانی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
۱۱) محمدتقی گیلک حکیم آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
۱۲) مجید صامتی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
۱۳) رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
۱۴) مهدی فیضی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۵) محمدرضا واعظ مهدوی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم
۱۶) احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۷) جلال دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
۱۸) فرهاد خداداد کاشی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
۱۹) یعقوب اندایش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۰) علی دینی ترکمانی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی
۲۱) هادی موسوی نیک عضو هیئت علمی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی
۲۲) خلیل حیدری عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی
۲۳) محمدرضا عبداللهی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی
۲۴) مجید عینیان دکتری اقتصاد- کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی
۲۵) مهسا جهاندیده دکتری اقتصاد دانشگاه تیلبرگ هلند- مدرس دانشگاه

 

گروه علوم اجتماعی

ردیف نام عضو شورای علمی سمت
۲۶) سعید مدنی پژوهشگر جامعه‌شناسی و آسیب‌های اجتماعی
۲۷) سارا شریعتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
۲۸) رضا امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
۲۹) بهروز محمدی یگانه عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
۳۰) یاسر باقری پژوهشگر رفاه و تامین اجتماعی

 

گروه حقوق

ردیف نام عضو شورای علمی سمت
۳۱) محمد جعفر حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
۳۲) محمود روح الامینی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۳) محمد امینی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۴) سپیده میرمجیدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی