نمایش دسته بندی

مقالات و یادداشت ها

پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان گامی ضروری برای مبارزه با فقر

پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان گامی ضروری برای مبارزه با فقر هرچند در حضور رشد اقتصادی میتوان انتظار کاهش فقر را نیز داشت اما توجه به این نکته ضروریست که برای کاهش پایدار و با ثبات فقر، حفظ ثبات اقتصادی امری ضروری است. اقتصادی که به مدد درآمدهای نفتی بر فقر...

رویکرد جامع به مسئله فقر

رویکرد جامع به مسئله فقر مهم‌ترین راهکار مبارزه با فقر در ایران   در دهه‌های گذشته برای مواجهه با پدیده فقر راه‌حل‌های متعددی ارائه شده، از جمله می‌توان به رشد اقتصادی پایدار به نفع فقرا توانمندسازی فقرا، ارتقای سرمایه انسانی فقرا(آموزش، بهداشت و تغذیه)، ایجاد تور امنیت اجتماعی برای افراد...

ثبات اقتصادی و مسئله فقر در ایران

ثبات اقتصادی و مسئله فقر در ایران مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه است. این درحالی است که فقرا  از ابعاد دیگری مانند سوتغذیه، کمبود آب سالم و برق، کمبود آموزش و سطح پایین استاندارد زندگی و مواردی از این قبیل همواره در...

کاهش فقر و ضرورت تعامل نهادهای سیاست‌گذاری و دانشگاه‌ها

کاهش فقر و ضرورت تعامل نهادهای سیاست‌گذاری و دانشگاه‌ها موضوع فقر و روش‌های اندازه‌گیری آن در هر نوعی (مطلق یا نسبی؛ عینی یا ذهنی؛ قابلیتی یا درآمدی؛ موقتی یا دائمی) هم در حوزه سیاست‌گذاری هم در دانشگاه‌های کشور مورد توجه است زیرا فقر یک پدیده نامطلوب و مخرب اقتصادی، اجتماعی...

علل و ریشه های بروز فقر در ایران

نگاهی اجمالی بر علل و ریشه های بروز فقر در ایران مولفه های اثرگذار بر فقر در سمت عرضه و تقاضای اقتصاد  با توجه به مطالعاتی که بنده روی علل فقر، بررسی تاریخی آن و ابزارهای کاهش فقر در ایران و تجربه های بین المللی در این زمینه داشته ام،...

حلقه‌های مفقوده‌ مبارزه با فقر در ایران

فقر، بلای بنیان‌برانداز حلقه‌های مفقوده‌ مبارزه با فقر در ایران پیشنهاد چند راهکار به‌منظور برون‌رفت از فقر و نابرابری   فقر، دغدغه‌ی معیشت و تأمین نیازهای اولیه‌ی افراد جامعه از جمله مفاهیم اولیه و اساسی در ادبیات توسعه می‌باشد. همچنین، فقر یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین معضلات قرن حاضر محسوب...

فقدان استراتژی فقرزدایی و مهجوریت دانشگاه

ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها فقدان استراتژی فقرزدایی و مهجوریت دانشگاه شرایط لازم جهت انعکاس مطالعات فقر در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی   مسأله ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با مراکز برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری یکی از موضوعات چالشی است که تقریباً در همه حوزه‌های سیاست‌گذاری موضوعیت دارد. در یک دید...