نمایش دسته بندی

مطالعات معاونت رفاه اجتماعی

مهمترین اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با فقر و گرسنگی

گزارش پیش رو به بررسی و توصیف مهمترین اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با فقر و گرسنگی پرداخته است. چارچوب قانونی سیاست‌ها و برنامه های کاهش فقر یکی از اصلی ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، رفع فقر، تبعیض و توزیع عادلانه درآمد و ثروت می‌باشد که به صراحت...

مشارکت اجتماعات محلی در شناسایی فقرا

گزارش حاضر به مقایسه سه رویکرد شناسایی و هدفگذاری فقرا در ۶۴۰ روستای اندونزی می پردازد. ۱) آزمون تقریب وسع که برای پیش بینی میزان مصرف خانوارها از شاخص دارایی ها استفاده می کند. ۲) هدفمندسازی اجتماع محور که جامعه محلی اقدام به رتبه بندی همه ساکنان روستا از ثروتمندترین...

گزارش شاخص جهانی گرسنگی و وضعیت ایران در سال ۲۰۱۵

گزارش حاضر ترجمه «شاخص جهانی گرسنگی در سال ۲۰۱۵» می باشد که توسط موسسه تحقیقات بین‌المللی سیاست مواد غذایی ارائه شده است. براساس این شاخص، میزان گرسنگی در هر کشور براساس چهار مقوله زیر محاسبه می شود: سوء تغذیه لاغری کودکان کمتر از ۵ سال کوتاه قدی کودکان کمتر از...

طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر

برای موفقیت هرگونه برنامه کمک به فقرا،‌شناسایی دقیق جامعه هدف،‌ حیاتی است. در این گزارش،‌ چند نمونه از فرم های پرسش نامه و مصاحبه با جامعه محلی کشورهای مختلف برای شناسایی خانوارهای فقیر ارائه شده است. هنگام هدفگذاری خانوارهای فقیر برای برنامه مبارزه با فقر،‌نخست باید مشخص شود چه کسانی...

شاخص امنیت غذایی سال  ۲۰۱۴ (GFSI)

در حال حاضر برآورد می شود حدود ۸۴۲ میلیون نفر گرسنگی مزمن را تجربه می کنند که نسبت به ۸۶۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۳، کاهشی تقریبا ۳ درصدی را نشان می دهد. این امر،‌ پیامد ربع قرن پیشرفت است که تعداد افراد دچار سوء تغذیه از سال ۱۹۹۰ تاکنون...

اندازه‌گیری وسعت و اجزای فقر کودکان با روش فقر چندبعدی

مقاله حاضر یک روش جدید برای اندازه گیری فقر کودکان را ارانه می دهد. روش آلکایر و فوستر (AF) ارائه شده در این مقاله از طریق محاسبه فقر کودکان قصد دارد به این سوال که “چه کسی فقیر است؟” پاسخ دهد. برای شناسایی کودکان فقیر اطلاعاتی در مورد محرومیت آنها...