اثر گردشگری خارجی بر فقر در کشورهای منتخب


فقر، که هم‌زمان با سلب فرصت زندگی مطلوب از فقرا، جامعه را نیز با انواع نابهنجاری‌های فردی و گروهی درگیر‌می سازد، یکی از معضلات مهم سیاست‌گذاری اجتماعی در تمام کشورها است. در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و درنتیجه کاهش فقر گردشگری است. گردشگری برای کاهش فقر، به‌عنوان فعالیتی که می‌تواند برای فقرا فرصت‌های شغلی ایجاد نماید. لذا با بررسی و تخمین داده‌های تابلویی به استناد آمارهای بانک جهانی برای سال‌های از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد ازیک‌طرف تعداد گردشگران ورودی خارجی به کشورها روزبه‌روز در حال افزایش است. از طرف دیگر، این افزایش بر وضعیت افراد فقیر یعنی بر فقر اثر ندارد.

  • صبوح، علی. ۱۳۹۸٫ «اثر گردشگری خارجی بر فقر در کشورهای منتخب». استاد راهنما: حبیب مروت. دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد.

پایان‌نامه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *