آبان ۱۸, ۱۳۹۸

خبرنامه شماره ۳۳ مقابله با فقر و نابرابری: پایان نولیبرالیسم و تولد دوبارۀ تاریخ

پایان نولیبرالیسم و تولد دوبارۀ تاریخ این عنوان یادداشتی است از ژوزف استیگلیتز؛ اقتصاددان معروف آمریکایی، که هفتۀ پیش در project syndicate منتشر شده است. استیگلیتز، برندۀ نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ است و سال‌ها از مقامات ارشد بانک جهانی ... ادامه مطلب