آبان ۲۲, ۱۳۹۸

بررسی رابطه بین فقر، نابرابری درآمد و تخریب محیط‌زیست در ایران

برخی از مسائل زیست‌محیطی جهان سوم ناشی از وجود فقر و دیگر ویژگی‌های توسعه‌نیافتگی آنهاست و در مورد تعامل بین فقر، نابرابری درآمد و محیط‌زیست و اثرات مخرب آن بر محیط‌زیست دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. روش بکار رفته در این ... ادامه مطلب

بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و نااطمینانی تورم با فقر در کشور ایران

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نااطمینانی تورم و توسعه بازارهای مالی بر فقر با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) می باشد. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه از بانک اطلاعات سری های زمانی بانک مرکزی و ... ادامه مطلب

بررسی رابطه بین اشتغال، فقر و ساختار بازار کار در ایران

فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیده‌های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته است و هم‌اکنون نیز به‌عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه جهانی شناخته می‌شود. (فرهمند ودیگران،۱۳۹۱: ۱۲۷) بنابراین کاهش فقر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ... ادامه مطلب

بررسی تعامل بین فقر، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی

جدیدترین سناریوی شکل گرفته در تجزیه و تحلیل اثر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد، رشد فقرزدا است. نوعی از رشد که به فقرا امکان می‌دهد تا فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی سهیم شوند و بطور متناسب سهم بیشتری از افزایش درآمد ... ادامه مطلب

بررسی تحرک فقر با استفاده از داده های مقطعی

برنامه های مبارزه با فقر علاوه بر نیاز به کارا بودن در بخش سیاستگذاری های فقرزدایی و نحوه اجرای برنامه های آن، نیازمند شناسایی افراد فقیر و چگونگی جابجایی آنها در توزیع فقر در سالهای آتی نیز می باشد. بدین ... ادامه مطلب

بررسی ایستایی و پویایی فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۳-۱۳۹۰

برای طی کردن مراحل توسعه در هر کشور افزایش سطح درآمد افراد و کاهش فقر ضروری به نظر می‌رسد. در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تا به حال سیاست‌های گوناگونی برای کاهش فقر مورد استفاده قرار گرفته ... ادامه مطلب

بررسی اثرات بهبود بهره‌وری بر کاهش فقر در ایران

برای طی کردن مراحل توسعه در هر کشور افزایش سطح درآمد افراد و کاهش فقر ضروری به نظر می‌رسد. در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تا به حال سیاست‌های گوناگونی برای کاهش فقر مورد استفاده قرار گرفته ... ادامه مطلب

برآورد خط فقر انرژی در ایران از رویکرد سیستم مخارج خطی

با توجه به پیامدهای نامطلوبی که فقر به دنبال دارد، فقر در کانون تمرکز مطالعات تجربی قرار گرفته است و پژوهشگران از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته‌اند. اندازه‌گیری فقر یکی از مهم‌ترین این موضوعات محسوب می‌شود. در این بین، ... ادامه مطلب

برآورد اثر مخارج تأمین اجتماعی بر فقر

یکی از مشکلات بزرگ جوامع انسانی در طول تاریخ، نابرابری اقتصادی حاکم بر آن جوامع بوده است که به صورت فقر اکثریت مردم، خود را نمایان می‌ساخته است. امروزه نیز مشکل فقر و نابرابری در زمره مسائل حاد به شمار ... ادامه مطلب

آثار قیمتی هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص‌های فقر(مطالعه موردی اقتصاد ایران)

انجام مطالعات فقر و به خصوص پژوهش‌های مربوط به اندازه‌گیری و مقایسه فقر به منظور بررسی تاثیر‌ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. به کارگیری نتایج حاصل از این مطالعات در اتخاذ سیاست‌های موثر در زمینه فقر ... ادامه مطلب

آثار اقتصادی و اجتماعی فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۳-۱۳۸۸

علیرغم حضور دائمی فقر در جوامع انسانی، به دلیل آسیب های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، رفع آن همواره از دغدغه های دولت های جوامع مختلف بوده است. از اینرو مطالعه ابعاد مختلف فقر، ارزیابی تأثیر سیاست های کاهش فقر، و ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری میزان آسیب‌پذیری سرپرست خانوار نسبت به فقر کاربردی

به‌ طور سنتی مطالعات فقر بدون در نظر گرفتن مخاطراتی که در ابعاد مختلفِ حیات یک خانوار وجود دارند صورت گرفته است. از آن جایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی ها هر یک ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری فقر کودکان در شهر تهران-۱۳۹۰

هدف از انجام این پژوهش محاسبه شاخص سرشمار فقر کودکان شهر تهران (افراد زیر ۱۸ سال) برای سال ۱۳۹۰ و شناسایی مهمترین عوامل موثر بر فقر کودکان است.روش: با استفاده از داده‌های عدالت در شهر تهران و نمونه ۲۴۰۰۰ نفری ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر

کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست‌های عمومی و موافقتنامه های بین‌المللی و اولین هدف از اهداف توسعه هزاره (MDGs) است. اگرچه درآمد یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های تعیین سطح زندگی بشر است اما انسان موجودی چندبعدی است و بنابراین می تواند ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری غیرخطی تحرک درآمدی و تله‌ی فقر

نابرابری یکی از عمده‌ترین مسائل اقتصادی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی است. در سطح ملی، تحرک درآمدی معیاری‌ است که میزان برابری و نابرابری فرصت‌ها را در یک جامعه اندازه می‌گیرد. میزان تحرک درآمدی به موقعیت ... ادامه مطلب

اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهران

در مطالعات اندازه‌گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجا که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این نا‌امنی ها هریک می‌توانند عوارض منفی بر ... ادامه مطلب

ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کاهش فقر در ایران

بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام‌های اقتصادی است. بدون شک هدف از ارائه حمایت‌های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم است و بدون افزایش کارایی و بهره‌وری، هیچ اقتصادی نمی‌تواند انتظار اعتلای سطح زندگی ... ادامه مطلب

ارزیابی آسیب‌پذیری نسبت به فقر در شرق و جنوب شرق ایران

در مطالعات اندازه گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی‌ها هریک می‌توانند عوارض منفی بر ... ادامه مطلب

ارتباط فقر و نابرابری در ایران: یک چارچوب خرد

هدف این تحقیق، بررسی رابطه فقر و نابرابری در ایران در یک چارچوب خرد و از طریق تحلیل اثر تغییرات در نابرابری های درون گروهی و بین گروهی بر فقر می باشد. برای انجام این بررسی داده های آماری پیمایش ... ادامه مطلب

اثر مالیات بر ارزش‌افزوده بر شاخص فقر در ایران

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی به دولت امکان کنترل فعالیت‌های اقتصادی را می‌دهد. مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات‌های غیر مستقیم است که به دلیل ویژگی‌های خاص آن مانند کارایی و درآمد‌زایی بالا ماهیت خود ... ادامه مطلب

اثر رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بر فقر در ایران: رویکرد کشش فقر

فقر یکی از چالش های کنونی جوامع بشری می باشد. بسیاری از اقتصاددانان به بررسی رابطه کاهش فقر و رشد اقتصادی و نابرابری پرداخته اند و به دنبال پاسخ به این سوال بودند که آیا رشد اقتصادی منجر به کاهش ... ادامه مطلب