آذر ۱۲, ۱۳۹۸

تحلیل عوامل موثر بر توزیع فضایی فقر در نواحی روستایی با تاکید بر ساختار اقتصاد محلی

بررسی‌ها نشان می‌دهد، وجود فقر گسترده، نابرابری در حال رشد و بیکاری فزاینده ، ریشه در رکود و سیر نزولی زندگی اقتصادی مناطق روستایی دارد. بنابراین شناخت عوامل موثر در فقر جوامع روستایی ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر به بررسی ... ادامه مطلب

تحلیل اثرات فقر مسکن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی

فارغ از طبقه اجتماعی و شرایط اقتصادی افراد، مسکن همواره یکی از حیاتی ترین نیازها و اولویت های اساسی خانوار است. مسکن مناسب ضمن تامین نیازهای فردی و اجتماعی باعث بهبود کیفیت زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی در نواحی ... ادامه مطلب

تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران و تحلیل تعدیل‌های مالیاتی روی آن

تجزیه چندگانه شاخص‌های نابرابری درآمد مانند ضریب جینی می‌تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در مورد سهم هر منبع، هر گروه و هر منبع/گروه از نابرابری درآمد در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد و اثر تعدیل-های مالیاتی را بر نابرابری درآمد اندازه‌گیری ... ادامه مطلب

تآثیر فقر و طلاق در ارتکاب جرائم

در عصر حاضر با توجه به رشد روزافزون جمعیت و پیشرفت چشمگیر تکنولوژی و سایر علوم، نیازهای اقتصادی و آرامش و تحکیم در بستر خانواده بیشتر از گذشته احساس می‌شود بدین جهت که برآورده کردن نیازها و خواسته‌های امروزی انسان ... ادامه مطلب

انتشار فهرست راه‌یافتگان به مرحله دوم جشنواره در پایگاه فقرپژوهی

مشخصات پایان‌نامه‌های راه‌یافته به مرحله‌ی دوم جشنواره تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر دانشجویی در حوزه‌ی فقر منتشر شد. به گزارش دبیرخانه همایش سالیانه فقرپژوهی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی حاضر در مرحله‌ی اول که واجد شرایط جشنواره بوده‌اند (دفاع‌شده در دهه‌ی ۱۳۹۰ ... ادامه مطلب

راه‌یافتگان به مرحله‌ی دوم جشنواره‌ی فقرپژوهی

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی حاضر در مرحله‌ی اول که واجد شرایط جشنواره بوده‌اند (دفاع‌شده در دهه‌ی ۱۳۹۰ و به زبان فارسی) بر اساس چهار شاخص: مرتبط بودن روش شناسی انتشار مقاله ساختار پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته و پایان‌نامه‌ها ... ادامه مطلب

اثر مخارج دولت در بخش کشاورزی بر فقر روستایی در ایران (۱۳۹۰ – ۱۳۷۰)

فقر و گرسنگی یکی از مشکلاتی است که کشورهای جهان با آن مواجه اند و توجه سازمان های بین المللی به این مساله بر اهمیت آن می افزاید. بخش مهمی از جمعیت فقیر در مناطق روستایی زندگی می کنند و ... ادامه مطلب