دی ۱۰, ۱۳۹۸

جامعه‌شناسی فقر و توسعه

نویسنده کتاب: حمیدرضا تقوا لاهیجی این کتاب در ۱۸۲ صفحه و هفت فصل تنظیم شده است. فصل اول این کتاب به تعریف مفاهیم اصلی‌ای که در طول کتاب به آنها پرداخته می‌شود پرداخته است. فقر، فقر مطلق، گرسنگی، آموزش و ... ادامه مطلب

فقر پایدار

نویسنده کتاب: ل جورج بک فورد کتاب «فقر پایدار» درواقع توصیفی از وضعیت کشورهای متکی بر کشاورزی صادراتی با فناوری سنتی و یا صنعتی است. مفهومی که نویسنده آن را «بزرگ مزرعه‌داری» عنوان می‌کند. این کتاب در ۳۴۰ صفحه و ... ادامه مطلب

زندگی اقتصادی ایران و راه چاره فقر شدید آن

نویسنده کتاب: جواد تبریزی‌زاده کتاب «زندگی اقتصادی ایران و راه چاره فقر شدید آن» را شاید بتوان یکی از آثار کلاسیک مربوط به اقتصاد و فقر دانست که توسط یک ایرانی تألیف شده است. این کتاب را جواد تبریزی زاده ... ادامه مطلب

روند فقر در برخی از مشاغل و عوامل مؤثر در تخفیف آن (در مناطق شهری ایران)

نویسنده کتاب: سهیلا پروین کتاب «روند فقر در برخی از مشاغل و عوامل مؤثر در تخفیف آن (در مناطق شهری ایران)» تألیف سهیلا پروین و با همکاری زهرا نصرالهی و علیرضا بارانی است. با توجه به سال نشر این کتاب ... ادامه مطلب

فقر در انگلستان

نویسندگان کتاب: کن کتز و ریچارد سیلبرون کتاب «فقر در انگلستان» تألیف کن کتز و ریچارد سیلبرون بوده و مینا سرابی آن را ترجمه کرده است. این کتاب در پنج فصل «فقر چیست، تهیدستان شهر ناتینگهام، وضع مسکن در سنت‌آن، ... ادامه مطلب

هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون می‌راند

نویسنده کتاب: مجید رهنما کتاب «هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون می‌راند» تألیف مجید رهنما است که موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی آن را منتشر کرده است. این کتاب تحت عنوان «آبروی فقر» و مترجمی متفاوت ... ادامه مطلب