تیر ۷, ۱۴۰۰

مجموعه گزارش‌های فقر، برابری و تعارض منافع ۵. فقر و نابرابری در حوزه بهداشت و سلامت

عدالت در سلامت و داشتن دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با قیمت مناسب، عامل مهمی در افزایش سلامت جامعه و از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته‌تر همواره کوشیده‌اند سطح سلامت جامعه را افزایش بدهند که ... ادامه مطلب

مجموعه گزارش‌های فقر، برابری و تعارض منافع ۴. بررسی وضعیت فقر انرژی، ناکارایی در تخصیص منابع و عوامل اثرگذار

در اقتصاد، فقر به محرومیت از رفاه تعریف شده است. رفاه برحسب مطلوبیت مشخص می‌شود و تابع مطلوبیت بر اساس مصرف کالاها و خدمات تعریف می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، تابع مطلوبیت، ترجیحات افراد را درباره سبدهای مختلف کالاها و خدمات مشخص می‌کند. ... ادامه مطلب

مجموعه گزارش‌های فقر، برابری و تعارض منافع ۳. فقر و نابرابری در دسترسی به زیرساخت‌ها: مسکن

با توجه به تنوع نیازهای بشر، فقر از جنبه‌های مختلفی درخور بررسی است. فقر مسکن یا فقر سرپناه یکی از این جنبه‌ها به شمار می‌رود. فقر سرپناه خود درون مفهوم گسترده‌تری با نام «ناامنی مسکن» قرار می‌گیرد. با توجه به ... ادامه مطلب

مجموعه گزارش‌های فقر، برابری و تعارض منافع ۲. فقر و نابرابری در آموزش وپرورش

سخن گفتن از نابرابری و فقر، لاجرم، ما را متوجه مفهوم «عدالت» می‌کند. عدالت یکی از مهم‌ترین مفاهیم نظری برای سامان بخشی به زندگی فردی و اجتماعی بوده است و تعابیر مختلفی درباره آن وجود دارد. در این مجال، بدون ... ادامه مطلب

مجموعه گزارش‌های فقر، برابری و تعارض منافع ۱. تبیین و تحلیل فقر و نابرابری در بخش مالی

با توجه به اینکه نابرابری در بخش مالی و بازار پول در شاخص‌های متعارف اندازه‌گیری فقر چندبعدی تعریف نشده است، می‌توان از شاخص‌های توسعه مالی و توزیع این شاخص‌ها در دهک‌های مختلف یا مناطق مختلف استفاده کرد؛ اما پیش‌ازاین، باید ... ادامه مطلب

سند راهبرد کاهش فقر پاکستان

سند راهبرد کاهش فقر ۱ (PRSP-I) با فراهم کردن چارچوب سیاستی گسترده، نقشه راه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش فقر در پاکستان را مشخص می‌کند. این راهبرد حول چهار محور می‌چرخد که عبارت‌اند از: ۱. شتاب بخشی به ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری وسعت و اجزای فقر با روش فقر چندبعدی

مقاله حاضر یک روش جدید برای اندازه‌گیری فقر کودکان را ارائه می‌دهد. روش آلکایر و فوستر (AF) ارائه‌شده در این مقاله از طریق محاسبه فقر کودکان قصد دارد به این سؤال که «چه کسی فقیر است؟» پاسخ دهد. برای شناسایی ... ادامه مطلب

مشارکت اجتماعات محلی در شناسایی فقرا

دولت‌ها در سراسر جهان خواستار هدف‌گذاری برنامه‌های اجتماعی چتر یا تور ایمنی برای فقرا می‌باشند. یکی از چالش‌های پیش روی کشورهای درحال‌توسعه، شناسایی صحیح خانوارهای فقیر بدون در دست داشتن اطلاعات موثق در خصوص وضعیت درآمدی آن‌ها است، چراکه بسیاری ... ادامه مطلب