تیر ۸, ۱۴۰۰

تحلیل مقایسه‌ای فقر غذایی قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها در جامعه روستایی استان فارس

این پژوهش به مقایسه فقر غذایی در قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها در جامعه روستایی استان فارس پرداخته است. داده‌های مورداستفاده مربوط به طرح هزینه-درآمد خانوارهای روستایی استان فارس در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل ... ادامه مطلب

بررسی اقتصادی فقر و نابرابری درآمدی در مناطق پسته‌کاری استان کرمان

توزیع نابرابر درآمد ازلحاظ عدالت اجتماعی نامطلوب است. نابرابری درآمدی تنها بخشی از نابرابری‌های وسیع اجتماعی در کشورهای در حال گذار است. یکی از مهم‌ترین معیارهای توسعه اقتصادی، توزیع مناسب و متعادل درآمد است. تحقیق حاضر به بررسی وضعیت فقر ... ادامه مطلب

بررسی اثربخشی صندوق‌های اعتباری خرد در کاهش فقر، ایجاد درآمد و اشتغال در استان کرمان

در سه دهه‌ی اخیر، تأمین مالی خرد به‌عنوان راهکاری مناسب جهت مقابله با فقر روستاییان مطرح‌شده و برخی کشورها در این زمینه به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند. اهمیت این دستاورد به‌گونه‌ای بوده که بانک جهانی سال ۲۰۰۵ را سال ” ... ادامه مطلب

ارزیابی فقر اقتصادی در زندگی عشایری و راه‌های برون‌رفت از آن در استان فارس

این مطالعه به‌منظور ارزیابی وضعیت فقر اقتصادی کوچندگان و ارزیابی نحوه مدیریت فعلی ارائه خدمات به این جامعه انجام گردیده است. در این مطالعه ابتدا به بررسی توصیفی از شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی عشایر در دو گروه اسکان‌یافته و کوچ‌رو ... ادامه مطلب

اثر تأمین مالی به روش PAYG و خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی بر تشدید فقر

امروزه، دو نوع از رایج‌ترین انواع نظام‌های ملی مستمری بازنشستگی وجود دارد: برنامه‌های عمومی با | مزایای معین که با روشی، مشابه نظام توازن درآمد با هزینه، تأمین اعتبار می‌شود و برنامه‌های خصوصی اجباری مبتنی بر حق بیمه معین که ... ادامه مطلب

شدت تحریم‌ها و فقر در ایران: لزوم لغو تحریم‌ها از منظر حقوق بشر

این مقاله در سی و یکمین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر شدت تحریم‌ها بر فقر در اقتصاد ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۲ است. از دیگر اهداف این پژوهش، ... ادامه مطلب

تحلیلی برکنش‌های متقابل فقر، توزیع درآمد و تخریب محیط‌زیست

در آستانه دهه دوم هزاره سوم، فقر، نابرابری و تخریب روزافزون محیط‌زیست به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های جامعه بشری خودنمایی می‌کند و بسیاری از دولت‌های ملی و نهارهای بین‌المللی را به چالش فراخوانده است. هرچند سران کشورهای مختلف جهان طی دهه‌های گذشته، ... ادامه مطلب

مجموعه گزارش‌های اسناد پشتیبان تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ۳. تصویر ابعاد فقر در ایران

با توجه به تعاریف مختلفی که از پدیده فقر وجود دارد، شاخص‌های آن نیز می‌توانند با هم متفاوت باشند. بیشتر تعاریف در حوزه فقر، داشتن درآمدی کمتر از مقدار مشخص را معیار فقر در نظر می‌گیرند و از بررسی سایر ... ادامه مطلب