مرداد ۱۹, ۱۴۰۰

مجموعه گزارش‌های پایش فقر ۱. پایش فقر در سال ۱۳۹۹

گزارش پیش رو اولین مجموعه از سلسله گزارشات پایش فقر معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران است که تلاش شده با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت آماری ... ادامه مطلب

مجموعه گزارش‌های چندبعدی ۴. فقر استفاده از خدمات مالی در ایران (با تأکید بر شمول مالی)

ارتباط مفهوم فقر و بخش مالی در کلیدواژه‌ای با عنوان شمول مالی قابل رصد است که به صورت خلاصه سهم افراد و بنگاه‌ها در استفاده از خدمات مالی تعریف می‌شود. این مفهوم از اوایل قرن ۲۰۰۰ اهمیت پیدا کرده و ... ادامه مطلب

مجموعه گزارش‌های فقر چندبعدی ۳. فقر بهداشت و سلامت در ایران

تصویر عمومی از فقر، تصویری از شخصی است که غذای کافی برای خوردن ندارد، در یک خانه محقر زندگی می‌کند یا اصلا خانه‌ای ندارد، یا افرادی که توانایی خرید کالاها و خدمات معمولی را ندارند. این تصور از فقر تصویر ... ادامه مطلب

مجموعه گزارش‌های فقر چندبعدی ۲. فقر آموزشی در ایران

فقر به طور متعارف از نظر فقر درآمدی -یعنی تعداد افراد زیر خط فقر- تعریف و به روش‌های مختلف – عمدتا از نظر ناکافی بودن درآمد برای تهیه حداقل سطح کالری – اندازه‌گیری می‌شود. در ادبیات، شاخص‌هایی ساخته شده است ... ادامه مطلب

مجموعه گزارش‌های فقر چندبعدی ۱. فقر مسکن

پدیده فقر مسکن یک موضوع تک بعدی نیست، بلکه طیف وسیعی از ناامنی و محرومیت در حوزه مسکن را شامل می‌شود. بررسی فقر مسکن بدین جهت حائز اهمیت است که افزایش فشار هزینه‌های تأمین مسکن موجب کاهش سایر هزینه‌های زندگی ... ادامه مطلب