تکدی گری

فقر و بزهکاری

نوسنده کتاب: سجاد مظفری‌زاده نویسنده کتاب با تحصیلات حقوق و جرم‌شناسی این کتاب را در خصوص فقر و بزهکاری نوشته است اما کلیات کتاب نشان از آن دارد که بیش از نیمی از کتاب به فقر از دیدگاه آموزه‌های اسلامی ... ادامه مطلب