شیعیان هزاره

شیعه‌ها، هزاره‌ها و محرومیت‌زدایی (موانع و راهکارها)

نویسنده کتاب: علی جان رحمانی یزدی کتاب «شیعه‌ها، هزاره‌ها، محرومیت‌زدایی» تألیف رحمانی یزدی به موضوع فقر شیعیان منطقه هزاره در افغانستان می‌پردازد. این کتاب را می‌توان تلفیقی از یافته‌های علمی و آموزه‌های دینی دانست که دیدگاهی مختلط از مفهوم فقر ... ادامه مطلب