فقر در آسیای جنوبی

درام آسیایی؛ پژوهشی درباره فقر ملت‌ها

مترجم کتاب: منوچهر امیری کتاب درام آسیایی درباره بزرگترین معضل آسیای جنوبی و کشورهای توسعه‌نیافته این سامان سخن می‌گوید. کتاب به‌تفصیل از نارسایی‌ها، فقر، فقدان فرهنگ، سیاست غلط، توسعه بی‌برنامه و برنامه بی‌توسعه، اقتصاد ابتدایی، نابسامانی‌های اجتماعی، فقدان تکنولوژی و ... ادامه مطلب