فقر و بهداشت

طرح مق‍دمات‍ی ش‍ن‍اس‍ائ‍ی م‍ن‍اطق م‍ح‍روم کش‍ور

نویسنده کتاب: س‍ازم‍ان ب‍رنام‍ه و ب‍ودج‍ه، دفت‍ر ب‍رنام‍ه‌ری‍زی م‍ن‍طق‍ه‌ای کتاب «طرح مقدماتی شناسایی مناطق محروم کشور: نتایج اجرای م‍رح‍ل‍ه دوم» به مناسبت پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی که به نام سال مستضعفین و محرومان نام گذاری شده است توسط دفتر ... ادامه مطلب

دای‍ره م‍ع‍ی‍وب

نویسنده کتاب: ف‍ری‍دون ج‍وان‍پ‍رست این کتاب حاصل تجربه ۳۰ سال کار درمانی بهداشتی نویسنده در یکی از استانهای شمالی ایران است. نویسنده بر حسب تجربه کار درمانی در روستاها و مناطق دورافتاده متوجه ارتباط فقر و بیماری و بیسوادی شده ... ادامه مطلب

فقر و کم‌هوشی و رابطه آن‌ها

مترجم کتاب: نصرت‌الله پورافکاری فقر و کم‌هوشی و رابطه آن‌ها پژوهشی است در مورد آثار مخرب فقر در هوش قابل سنجش کودکان اقلیت‌های نژادی در آمریکا، که قابل تعمیم به هر اجتماع دیگری نیز هست. نویسنده کوشیده تا با ارائه ... ادامه مطلب