شیوه‌نامه ارزیابی آثار


 1. آثار در دو بخش پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد و رساله‌ی دکتری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 2. در مرحله‌ی اول پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها بر اساس چهار شاخص:
  • مرتبط بودن
  • روش شناسی
  • انتشار مقاله
  • ساختار پایان نامه / رساله

مورد بررسی قرار گرفته و آثاری که واجد کیفیت حداقلی تشخیص داده شوند آماده‌ی ارائه به شورای علمی خواهند شد.

 1. در مرحله‌ی دوم که ارزیابی توسط شورای علمی است، کاربرگ ارزیابی جشنواره فارابی به عنوان کاربرگ استاندارد طراحی‌شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هر اثر توسط دو عضو شورای علمی بررسی شده و مورد ارزیابی کمّی قرار می‌گیرد. کاربرگ ارزیابی در انتهای این نوشته در دسترس علاقمندان است.
 2. شاخص‌های دوازده‌گانه کاربرگ ارزیابی عبارتند از:
  • مساله محور بودن تحقیق، اهمیت و ضرورت مساله و چگونگی بیان آن
  • اتقان و تناسب چارچوب نظری و یا مفهومی در پژوهش‌های میدانی و یا مبانی و مباحث نظری عمیق در سایر پژوهش‌ها
  • مناسب بودن روش پژوهش
  • موفقیت در دستیابی به اهداف پژوهش
  • تمرکز بر موضوع اصلی و پرهیز از حاشیه‌روی
  • اعتبار، جامعیت و روزآمدی منابع مورد استفاده
  • کیفیت نگارش (ادبیات و واژگان علمی، معادل‌سازی و…)
  • انسجام و تناسب ساختار شکلی پژوهش (فصل‌بندی و عنوان‌ها)
  • انسجام درونی و محتوایی مطالب و قوت استدلال و یا شواهد کافی
  • توجه و تمرکز تحقیق بر مسأله‌ها و ضرورت‌های بومی (اسلامی ـ ایرانی)
  • میزان ابداع و نوآوری تحقیق (موضوعی، نظری، روشی، محتوایی و …)
  • تبدیل یافته‌های پژوهش به: ۱) الگو، نظریه یا نظام مفهومی (در آثار بنیادی): نظریه‌پردازی یا ۲) راهکارهای عملی و اجرایی (در آثار کاربردی): مساله‌گشایی
 3. آثاری که واجد حداقل امتیاز تعیین‌شده توسط شورای علمی باشند به مرحله‌ی نهایی ارزیابی راه خواهند یافت.
 4. در مرحله‌ی ارزیابی نهایی کلیه‌ی آثار منتخب در جلسه‌ی شورای علمی با حضور اعضا مورد بررسی و داوری قرار خواهند گرفت تا واجدین رتبه‌های برتر با نظر شورای علمی انتخاب شوند. ارزیابی کمّی در این مرحله بر اساس میانگین نمرات اعضای شورای علمی خواهد بود.
 5. از خبرنگاران و اصحاب رسانه فعال در حوزه‌ی فقر دعوت می‌شود در جلسات مراحل نهایی ارزیابی شورای علمی به عنوان ناظر حضور یافته و به ارائه‌ی نظر مشورتی بپردازند.

ملاک انتخاب داوران:

از میان اساتید و محققان، اعضای شورای داوری بر اساس یکی از ملاک های زیر انتخاب می‌شوند:

 • انتشار کتاب در زمینه فقر و نابرابری
 • انتشار حداقل سه مقاله علمی- پژوهشی در زمینه فقر و نابرابری
 • استاد راهنما در حداقل سه پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد یا دو رساله دوره دکتری
 • تهیه گزارش کارشناسی و طرح پژوهشی در حوزه‌ی فقر و نابرابری
 • واجد تخصص در حوزه‌ی سنجش و اندازه‌گیری فقر و نابرابری
 • واجد تجربه اجرایی در مسئولیت‌های عالی حوزه‌ی فقر و رفاه اجتماعی

مشاهده کاربرگ ارزیابی

خانهدرباره جشنواره

جشنواره فقرپژوهیفقر و نابرابری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *