طرح‌های پژوهشی

تحلیل مقایسه‌ای فقر غذایی قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها در جامعه روستایی استان فارس

این پژوهش به مقایسه فقر غذایی در قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها در جامعه روستایی استان فارس پرداخته است. داده‌های مورداستفاده مربوط به طرح هزینه-درآمد خانوارهای روستایی استان فارس در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل ... ادامه مطلب

بررسی اقتصادی فقر و نابرابری درآمدی در مناطق پسته‌کاری استان کرمان

توزیع نابرابر درآمد ازلحاظ عدالت اجتماعی نامطلوب است. نابرابری درآمدی تنها بخشی از نابرابری‌های وسیع اجتماعی در کشورهای در حال گذار است. یکی از مهم‌ترین معیارهای توسعه اقتصادی، توزیع مناسب و متعادل درآمد است. تحقیق حاضر به بررسی وضعیت فقر ... ادامه مطلب

بررسی اثربخشی صندوق‌های اعتباری خرد در کاهش فقر، ایجاد درآمد و اشتغال در استان کرمان

در سه دهه‌ی اخیر، تأمین مالی خرد به‌عنوان راهکاری مناسب جهت مقابله با فقر روستاییان مطرح‌شده و برخی کشورها در این زمینه به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند. اهمیت این دستاورد به‌گونه‌ای بوده که بانک جهانی سال ۲۰۰۵ را سال ” ... ادامه مطلب

ارزیابی فقر اقتصادی در زندگی عشایری و راه‌های برون‌رفت از آن در استان فارس

این مطالعه به‌منظور ارزیابی وضعیت فقر اقتصادی کوچندگان و ارزیابی نحوه مدیریت فعلی ارائه خدمات به این جامعه انجام گردیده است. در این مطالعه ابتدا به بررسی توصیفی از شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی عشایر در دو گروه اسکان‌یافته و کوچ‌رو ... ادامه مطلب

اثر تأمین مالی به روش PAYG و خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی بر تشدید فقر

امروزه، دو نوع از رایج‌ترین انواع نظام‌های ملی مستمری بازنشستگی وجود دارد: برنامه‌های عمومی با | مزایای معین که با روشی، مشابه نظام توازن درآمد با هزینه، تأمین اعتبار می‌شود و برنامه‌های خصوصی اجباری مبتنی بر حق بیمه معین که ... ادامه مطلب

شدت تحریم‌ها و فقر در ایران: لزوم لغو تحریم‌ها از منظر حقوق بشر

این مقاله در سی و یکمین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر شدت تحریم‌ها بر فقر در اقتصاد ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۲ است. از دیگر اهداف این پژوهش، ... ادامه مطلب

بررسی اثرات خمس و زکات بر رفع فقر

بعد از پیروزی انقلاب و تحقق حاکمیت نظام اسلامی در کشور، همراه با تغییر نگاه به اصلاح امور حکومتی و سیاستی، این انتظار بوجود آمد که اهداف و مبانی اسلامی باید در تمام زمینه‌ها، بخصوص نظام‌سازی اقتصادی تحقق یابند. یکی ... ادامه مطلب

پویایی فقر (ماهیت و کارکرد)

در این پژوهش ساختار و ویژ‌گی‌های فقر پویا، وضعیت خانوارها در چارچوب گروه‌بندی فقر مشتمل بر خانواده‌های همیشه فقیر، خانواده‌های اغلب فقیر، خانواده‌های گاهی فقیر به ندرت فقیر و خانواده‌های غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ... ادامه مطلب

ارایه‌ی شیوه‌ای برای محاسبه‌ی خط فقر رسمی در ایران

هدف از ا ین پژوهش دست یابی به یک روش رسمی برای اندازه گیری خط فقر و شاخص های فقر (با توجه به دستورالعمل ها و توصیه های بینالملل) بود که علاوه بر کاربرد داخلی در زمینه های مربوط به فقرزدایی، در ... ادامه مطلب

اندازه گیری شاخص های فقر در ایران:کاربرد انواع خط فقر،شکاف فقر، شاخص فقر۱۳۷۹-۱۳۶۳

در این مطالعه روشهای محاسبه خط فقر متناظر با هریک از مفاهیم فقر معرفی شده اند . پس از آن خط فقر بر حسب روشهای مختلف (حداقل ۵ روش ) محاسبه و خانوارهای فقیر از خانوارهای غیر فقیر جدا شده ... ادامه مطلب

محاسبه خط فقر در ایران طی سال‌های ۸۲-۱۳۸۰

علی‌رغم پیچیدگی پدیده‌ی فقر، در سالیان اخیر تلاش‌های زیادی برای بررسی مقوله‌ی فقر در قالب مطالعات پژوهشی، ارایه مقاله، تالیف کتاب، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی در سطح جهانی و از جمله ایران صورت گرفته‌ است. یکی از تلاش‌های صورت ... ادامه مطلب

بررسی خط فقر و شاخص‌های فقر در استان هرمزگان

شناخت خصوصیات اجتماعی و اقتصادی فقیرها در گرو محاسبه خط فقر است تا بر اساس آن به‌توان خانوارهای فقیر را از غیر فقیر جدا نمود. اما در کشور ایران به دلیل عدم دسترسی محقیقن به آمار و اطلاعات لازم اکثر ... ادامه مطلب

براورد خط فقر در ایران

مسئله تعیین خط فقر و شاخص‌های نابرابری در اقتصاد همواره از مهم‌ترین شاخص‌ها و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بوده‌اند. به شکل ویژه در طی سالیان اخیر با مطرح شدن بحث هدفمندی یارانه‌ها و نیاز به بررسی وضعیت اقتصادی ... ادامه مطلب