براورد خط فقر در ایران


مسئله تعیین خط فقر و شاخص‌های نابرابری در اقتصاد همواره از مهم‌ترین شاخص‌ها و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بوده‌اند. به شکل ویژه در طی سالیان اخیر با مطرح شدن بحث هدفمندی یارانه‌ها و نیاز به بررسی وضعیت اقتصادی جامعه، همچنین نیاز به تعیین میزان حمایت از خانوارهای نیازمند، نیاز به در اختیار داشتن این شاخص‌ها بیشتر احساس می‌شود. اینکه خط فقر چه میزانی است تعیین می‌کند که چند درصد از افراد و خانوارهای حاضر در جامعه زیر خط فقر و چند درصد بالای خط فقر هستند. همچنین اطلاع از شاخص‌های نابرابری این اطلاع را به سیاست‌گذاران می‌دهد که توزیع درامدها به چه شکلی بوده و در امر سیاست‌گذاری چه ملاحظاتی را باید لحاظ کنند. در این مطالعه پژوهشگران روش‌های محاسبه خط فقر متناظر با هر یک از مفاهیم فقر را معرفی و سپس خط فقر را بر حسب روش‌های مختلف محاسبه می‌کنند. در ادامه با معرفی تعدادی از شاخص‌های نابرابری، آن شاخص‌ها را با استفاده از داده های هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی برای خانوارهای ایرانی محاسبه خواهد شد.

  • طرح پژوهشی پژوهشکده آمار
  • مجری: خلیل حیدری
  • همکاران: ایوب فرامرزی- عبدالرحیم ایرا- شکوفه قصوری

طرح‌های پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *