شورای اجرایی جشنواره و همکاران پژوهشی پایگاه فقرپژوهی


شورای اجرایی

 

مونا امیریدکتری توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی

سمانه سهرابیکارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی

افسانه شرکتدکتری علوم اقتصادی سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی

کمال رضویدکتری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

دستیار امور اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی

 

همکاران پژوهشی پایگاه فقرپژوهی

 

راضیه شیخ‌رضاییکارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی

سعید هراسانیکارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی

فهیمه بهرامیدکتری جامعه‌شناسی اقتصادی دانشگاه تهران

دستیار امور اجتماعی دفتر مطالعات رفاه اجتماعی

فاطمه نصیریکارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی

 

شورای اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *