آذر ۱۰, ۱۳۹۸

تحلیل ثانویه عوامل اجتماعی موثر بر فقر زنان سرپرست خانوار در سال ۱۳۸۵

فقر جنسیتی از موضوعات مهمی است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا کنون، توجه زیادی را به خود اختصاص داده است. گزارش توسعه انسانی صندوق جمعیت ملل متحد حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد فقرای جهان را ... ادامه مطلب

تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آسیب های اجتماعی (با تاکید بر تورم از سال ۱۳۹۳-۱۳۷۴)

جامعه‌شناسان و اقتصادان‌ها عوامل اقتصادی را منشا عمده آسیب‌های اجتماعی می‌دانند. از جمله اصلی‌ترین تاثیرات به کارگیری سیاست‌های اقتصادی در ایران تشدید تورم و گسترش شدید بیکاری فقر و نابرابری درآمدی بوده است، این امر زمینه بروز انواع آسیب‌های اجتماعی ... ادامه مطلب

تحلیل تاثیر گردشگری بر فقرزدایی و امنیت اجتماعی ایران

در تمام دنیا از گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا یاد می شود بطوری که بسیاری از کشور های جهان با استفاده از سرمایه گذاری بر اماکن دیدنی تاریخی و یا اماکن مدرن امروزی برای جذب توریست فعالیت می کنند.این ... ادامه مطلب

تحلیل فقر مسکن شهری از جنبه‌ی کالبدی (مطالعه موردی منطقه ۱۷ شهر تهران)

فقر به عنوان یکی از پدیده های نامطلوب اجتماعی واقتصادی، یکی از مهم ترین مسائلی است که همه کشورها را با خود درگیر نموده است. مسکن یکی از شاخص‌های مهم شناسایی فقر و محرومیت به شمار می‌رود. فـراهم آوردن سرپناه ... ادامه مطلب

تحلیل فقر در استان یزد بر مبنای مطالعه رفتار مصرفی خانوارها (۱۳۸۶-۱۳۷۵)

فقر بزرگترین توهین به منزلت انسان‌هاست. آیا این تصور می‌تواند به واقعیت بپیوندد که روزی فرا رسد که انسانها در دنیایی بدون فقر، فارغ از دغدغه‌ی تأمین نیازمندی‌های اولیه و تأمین آینده‌ی خود و فرزندانشان، در پی اهداف متعالی زندگی ... ادامه مطلب

تحلیل مردم‌شناختی نقش فرهنگ و ساختار خانواده در پیدایش دختران فراری (منطقه ۵ ناحیه ۷ جنت‌آباد تهران)

در این پژوهش مردم‌شناسی سعی شده است تا به نقش فرهنگ و ساختار خانواده در شکل‌گیری این دختران و ظهور آنان در اجتماع کنونی در قالب “دختران فراری” به کنکاش بپردازد. ضرورت و هدفی که این تحقیق آن را تا ... ادامه مطلب

تحلیلی بر چالش های توسعه پایدار شهری در سکونت گاه های غیررسمی؛مطالعه موردی نواحی شمال کلانشهر تبریز

اسکان غیررسمی در ایران را باید همزاد شهرنشینی شتابان و توسعه برونزا دانست که به عنوان یکی از چهره های بارز فقر شهری، الگوی توسعه پایدار شهری را به چالش کشیده است. این پدیده در واقع حاصل و برونداد مشکلات ... ادامه مطلب

تأثیر فقر مالی بر امنیت وساختار سیاسی کشورها؛ مطالعه موردی کشور پاکستان (۲۰۱۳-۱۹۹۰)

پاکستان کشوریست درجنوب آسیا که به لحاظ اقتصاد آشفته وساختارسیاسی متزلزل یکی ازده دولت شکننده درجهان است. از خصوصیات بارز جامعه پاکستان بیکاری وفقرشدید. رشدوافزایش بی رویه جمعیت ودرپی آن مشکلات ومسائل بسیارحادی که باعث شده در دو دهه اخیر ... ادامه مطلب

تحلیل و مقایسه خط فقر در مناطق شهری و روستایی ایران؛ (مطالعه موردی استان مازندران)

فقر به مثابه پدیده ای اقتصادی- اجتماعی یکی از مشکلات رایج جامعه بشری است که موجب ایجاد آثار نامناسبی در درون ساختار جامعه می شود. این فرآیند در تداوم خود تنش های اقتصادی- اجتماعی شدیدی را بدنبال می آورد و ... ادامه مطلب

پیش بینی نرخ فقر با استفاده از شبکه عصبی در ایران

موضوع اصلی رساله‌ی حاضر، پیش‌بینی نرخ فقر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در ایران می‌باشد و لذا این مقوله را در دو حوزه نظری و تجربی مورد بررسی قرار داده‌ایم. در بخش نظری رساله، به بررسی تعریف فقر ... ادامه مطلب

تأثیر سطح درآمد ملی، نابرابری و فقر بر سلامت عمومی

سطح بهداشت و سﻼمت از شاخصهای عمده توسعه انسانی محسوب می‌گردد. سﻼمت در هر جامعهای امری است حیاتی که در صورت وجود آن، جامعه میتواند مراحل ترقی و توسعه را سریع‌تر طی کند و در صورت نبود آن، جامعه با ... ادامه مطلب

تاثیر عدالت آموزشی در کاهش نابرابری‌های افقی منطقه‌ای در ایران

عدم رعایت عدالت آموزشی در کشور مسائل مختلفی را در بر داشته است و این مسائل خود باعث بوجود آمدن دوگانگی های زیادی از جمله اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور شده است. در این تحقیق برای ... ادامه مطلب

تاثیر اعتبارات بانکی بر کاهش فقر در کشورهای خاورمیانه

فقر مسئله‌ای است که از سالیان دور وجود داشته است و علی رغم رشد اقتصادی کشورهای جهان و اجرای سیاست‌های گوناگون مبارزه با آن همچنان یکی از اهداف بسیار مهم سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای جهان است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ... ادامه مطلب

بررسی و تحلیل خط فقر در استان خوزستان (با تأکید بر جوامع شهری و روستایی)

اولین قدم در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هرچه دقیق تر افراد فقیراست برای انجام این مهم نیزتعریف ، تبیین و کاربرد شاخصی برای اندازه گیری فقرکه بتواند وجوه مختلف فقررا نمایان سازد ضروری به نظر می‌رسد.به همین دلیل با ... ادامه مطلب

بررسی وضعیت حداقل معاش مردم مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و مقایسه با کل کشور (۱۳۷۴-۸۶)

بررسی پدیده فقر، شناخت علل پیدایش و راه های مبارزه با آن، همواره موضوع مورد توجه مکتب های مختلف و به ویژه اسلام بوده است. فقر یکی از موانع اصلی توسعه در هر جامعه ای به شمار می رود از ... ادامه مطلب

بررسی و تحلیل ابعاد فقر شهری و توزیع فضایی آن در شهر سبزوار

یکی از معضلات کنونی جهان علی‌الخصوص در کشورهای در‌حال‌توسعه شکل‌گیری طبقه‌ای از جوامع انسانی است که فقیر هستند. برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر جمعیتی بیش از ۱٫۰۰۰٫۱۶۰٫۰۰۰ نفر در جهان جزء طبقه فقیران به حساب می‌آیند. بدیهی است ... ادامه مطلب

بررسی ویژگی‌های فقر شهری در اثر مهاجرت به کلان شهرها: مطالعه موردی منطقه ویژه خاک سفید تهران

در این تحقیق ویژگی‌های فقر شهری که بر اثر پدیده مهاجرت به کلان‌شهرها ایجاد شده‌اند، با استفاده از مطالعه عینی از بخشی از منطقه خاک سفید تهران در سال ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استفاده از آمار و اطلاعات ... ادامه مطلب

بررسی و تحلیل اثر هزینه های اجتماعی دولت بر فقر در کشورهای منتخب

پدیده فقر از دیرباز با انسان همراه بوده و یکی از مسائل اساسی در جوامع و فرهنگ های شناخته شده بشری است. با صنعتی شدن کشورها به نظر می آمد که این معضل برطرف شود، اما بدنبال انقلاب صنعتی و ... ادامه مطلب

بررسی مولفه های توانمندسازی زنان روستایی دهستان لکستان شهرستان سلماس

توانمندسازی فرآیند چند بعدی دسترسی و کنترل افراد به منابع قدرت برای افزایش سرمایه ها و ظرفیت های فردی و گروهی به سمت انتخاب های هدفمند است در این میان اعتبارات خرد می تواند دسترسی به اهداف توانمندسازی را تسهیل ... ادامه مطلب

شورای اجرایی جشنواره و همکاران پژوهشی پایگاه فقرپژوهی

شورای اجرایی   مونا امیری دکتری توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی سمانه سهرابی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران کارشناس پژوهشی همکار معاونت رفاه اجتماعی افسانه شرکت دکتری علوم اقتصادی سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه ... ادامه مطلب

سیمای فقر در شهر تهران (۱۳۸۷)

گام نخست در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هر چه دقیق‌تر فقرا است. ارتباط بین فقر اقتصادی خانوارها با ویژگی های آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از آنجا که اصولاً هدف از محاسبه خط فقر، محاسبه شاخص‌های فقر ... ادامه مطلب

بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر شکاف فقر در ایران

تحریم‌های اقتصادی به عنوان یک فشار خارجی بر یک کشور می‌تواند ریشه برخی از مشکلات اقتصادی مهم، از جمله شکاف فقر قلمداد ‌شود. سوال کلیدی این است که آیا بهبود کیفیت نهادی می‌تواند اثرات مورد انتظار این تحریم‌ها را کاهش ... ادامه مطلب

بررسی نرخ فقر با محوریت کودکان در بین خانوار شهر تهران

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر در کیفیت زندگی کودکان در بین خانوارهای شهر تهران و بررسی ارتباط میان ویژگی‌های ‌خانوار و فقر کودکان در سال ۱۳۸۷ می‌باشد.جهت اندازه‌گیری فقر کودکان از شاخص های سرشمار، شدت و شکاف فقر ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری فقر چندبعدی در استان کرمانشاه

هدف از این پژوهش اندازهگیری فقر چندبعدی در استان کرمانشاه است. در مراحل نخست اندازهگیری فقر، محققین تنها متغیر درآمد را منظور می کردند؛ اما با تحقیقات بیشتر دریافتند که بعد درآمدی به تنهایی نمیتواند شاخص مناسب و جامعی برای ... ادامه مطلب