بررسی ویژگی‌های فقر شهری در اثر مهاجرت به کلان شهرها: مطالعه موردی منطقه ویژه خاک سفید تهران


در این تحقیق ویژگی‌های فقر شهری که بر اثر پدیده مهاجرت به کلان‌شهرها ایجاد شده‌اند، با استفاده از مطالعه عینی از بخشی از منطقه خاک سفید تهران در سال ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استفاده از آمار و اطلاعات بدست آمده از نمو‌نه‌گیری خاص و مطالعه میدانی از طریق تکمیل پرسش‌نامه و گفت و گو با ساکنین منطقه ، فقر و نابرابری درآمدی برای ساکنین محاسبه می‌شود.مطالعات فرادست در ایران معضل حاشیه‌نشینی و فقر ناشی از آن را بیشتر از جنبه شهرسازی و اجتماعی مورد توجه قرار داده و به جنبه‌های اقتصادی این معضل کمتر پرداخته است. این مطالعه تلاش می‌کند تا از جنبه اقتصاد سیاسی به رفع بخشی از این کاستی مبادرت ورزد. از مجموع نتایج بدست آمده ناامنی‌های موجود در منطقه در سه الگوی مالکیت، وضعیت سکونت و فرار مازاد درآمد از منطقه شناسایی شد. همچنین دو الگوی ارزیابی برای دورهای باطل فقر در منطقه پیشنهاد گردید. همچنین با محاسبه شاخص‌های فقر و نابرابری برای نمونه مورد نظر، این نتیجه حاصل شده که با وجود اینکه شدت و شکاف فقر در میان این خانوارها بالاست ولی پراکندگی خانوارهای فقیر بسیار کم است یا به عبارتی نابرابری در میان آنها پایین است.به عنوان بخشی از توصیه‌های سیاستی انجام مطالعات فقر و نابرابری و به خصوص پژوهش‌های مربوط به اندازه‌گیری و مقایسه فقر به منظور بررسی تاثیر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این ‌بکارگیری نتایج حاصل از این مطالعات در اتخاذ سیاست‌های موثر در زمینه فقرزدایی مانند سیاست‌های مربوط به تخصیص یارانه‌ها و بودجه بسیار موثر خواهد بود. همچنین توانمند کردن ساکنین این مناطق به عنوان راه حل اصلی برای رهایی از دورهای باطل فقر و همچنین ناامنی‌های موجود در محل سکونشان به عنوان کارآمدترین سیاست توصیه می‌گردد.

لیلا صداقت نژاد، ۱۳۸۷، بررسی ویژگی‌های فقر شهری در اثر مهاجرت به کلان شهرها: مطالعه موردی منطقه ویژه خاک سفید تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسین راغفر، دانشگاه الزهرا (س)- دانشکده اقتصاد و حسابداری.

دریافت پایان نامه:

بررسی ویژگی‌های فقر شهری در اثر مهاجرت به کلان شهرها: مطالعه موردی منطقه ویژه خاک سفید تهران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *