راه‌یافتگان به مرحله دوم

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی حاضر در مرحله‌ی اول که واجد شرایط جشنواره بوده‌اند (دفاع‌شده در دهه‌ی ۱۳۹۰ و به زبان فارسی) بر اساس چهار شاخص:

  • مرتبط بودن
  • روش شناسی
  • انتشار مقاله
  • ساختار پایان نامه

مورد بررسی قرار گرفته و پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که واجد کیفیت حداقلی تشخیص داده شد، به شورای علمی جشنواره جهت ارزیابی کیفی ارائه شده‌اند. فهرست پایان‌نامه‌هایی که بر اساس معیارهای فوق واجد شرایط تشخیص داده شده و به مرحله‌ی دوم جشنواره راه یافته‌اند به شرح جدول زیر است.

لازم به ذکر است که با توجه به تمدید فراخوان جشنواره تا تاریخ ۸ آذر ۹۸، هنوز ارزیابی اولیه موارد دریافتی در روزهای پایانی صورت نگرفته و جدول راه‌یافتگان به مرحله‌ی دوم جشنواره‌ی فقرپژوهی در صورت لزوم تکمیل خواهد شد.

فهرست پایان‌نامه‌های راه‌یافته به مرحله‌ی دوم جشنواره‌ی فقرپژوهی

چکیده این پایان‌نامه‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد. همچنین متن کامل آن دسته از پایان نامه‌هایی که در پایگاه ایرانداک در دسترس بوده و نیز پایان‌نامه‌هایی که در ایرانداک موجود نبوده اما نویسندگان آن‌ها اجازه انتشار متن کامل ان‌ها را به پایگاه فقرپژوهی داده‌اند، در انتهای هر نوشته در دسترس است.

 

 

تخمین کشش درآمدی کالری و ریزمغذی‌ها در ایران برای سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۷

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که فقرا با آن روبرو هستند سوءتغذیه است. سوءتغذیه بهره‌وری را کاهش می‌دهد و در نتیجه درآمد فرد کاهش یافته و در تله‌ی فقر گرفتار می‌شود. یکی از اقدامات سیاستی مقابله با سوءتغذیه سیاست‌های افزایش‌دهنده درآمد ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری رشد فقرزدا در ایران طی چهار برنامه توسعه (۱۳۸۸-۱۳۶۸)

در دهه ۱۹۹۰ دیدگاه جدیدی در خصوص تأثیر توأم رشد و نابرابری بر فقر مطرح شد که با عنوان رشد فقرزدا شناخته شد. علی­رغم اهمیت این موضوع، مطالعات انجام شده در کشور بیشتر به اندازه­گیری رشد فقرزدا در سطح مناطق ... ادامه مطلب

اثرات مرحله اول هدفمندسازی یارانه ها بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای زن سرپرست: در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی ایران

یکی از عواملی که باعث شد دولت به سمت هدفمندی یارانه ها برود، هزینه بالای پرداخت یارانه برای دولت بود. اما عدم توانایی دولت در شناخت خانوارهای نیازمند را شاید بتوان دلیل پرداخت یارانه ها به روش کنونی یعنی به ... ادامه مطلب

رابطه ایستا و پویای رویکردهای چندبعدی و درآمدی فقر

شناسایی فقرا و برطرف کردن وضعیت فقرشان همواره مورد توجه و بحث سیاست‌گذاران بوده است. امروزه اکثر پژوهشگران فقر را پدیده‌ای چندبعدی و علاوه بر مشخصه درآمد، دارای معیارهای مرتبط با سطح دانش، آگاهی، رفاه و سلامت افراد نیز می‌دانند. ... ادامه مطلب

مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر

نظام عدالتِ کیفری مدّعیِ آن است که کُنشگرانِ این نظام، با همه شهروندان فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب و موقعیتِ اقتصادی و اجتماعی یکسان رفتار می کنند. این پژوهش با مفروض دانستنِ این موضوع که ادعایِ برابریِ متهمانِ فقیر و ... ادامه مطلب

بررسی ابعاد فقر سالمندان و عومل موثر بر آن در ایران سال ۱۳۹۵

سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان پیامد «گذار جمعیتی شناختی» است که در آن باروری و مرگ و میر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می کند. فقر سالمندی پدیدهای اجتماعی – جمعیتی است که از ... ادامه مطلب

اثر یکسان­ سازی نرخ ارز بر فقر در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه (CGE)

یکی از مهم‌ترین عوامل نوسانات اقتصادی، تغییرات شوک‌گونه نرخ ارز است. نوسانات اقتصادی قادرند تخصیص منابع در راستای توسعه را دچار بهم‌ریختگی و آشوب نموده و منجر به ناموزونی در رشد بخش‌های اقتصادی و تغییرات رفاهی خانوار گردند. مطالعه حاضر ... ادامه مطلب

بررسی جامعه‌شناختی نسبت فقر و انتظار ظهور مهدی (ع)

یکی از مهمترین مسائلی که جامعه ما امروز در سطحی گسترده با آن درگیر است، مسئله فقر است. مسئله‌ای که زندگی بسیاری از افراد جامعه را دچار بحران کرده و پیامدهای ناگوار فراوانی به دنبال خود می‌آورد. متأسفانه در بیشتر ... ادامه مطلب

تأثیر مصرف خانگی انرژی بر روی میزان نابرابری درآمدی و  فقر در ایران

تآثیر مصرف انرژی بر فقر و تاثیر مصرف انرژی بر نابرابری درآمدی در این مطالعه به تفکیک حامل­های مختلف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد رابطه بین مصرف انرژی و فقر و نابرابری درآمدی در قالب الگوهای سری زمانی ... ادامه مطلب

تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان ‌های ایران

با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، دولتمردان در پی کاهش آن در جامعه می باشند. رساله حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استانهای ... ادامه مطلب

آسیب شناسی حقوقی علل ناکارآمدی برنامه‌های توسعه در فقر زدایی

جامعه ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، مختصات ... ادامه مطلب

براورد توزیع و شدت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران و ارزیابی عوامل تعیین کننده‌ی آن در سطح خانوار

عدم توفیق بسیاری از برنامه های کاهش فقر و نابرابری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اندازه گیری بر اساس رویکرد در آمد محوری می باشد. بر همین اساس از سال ۲۰۱۰، دفتر عمران ملل متحد (UNDP) شاخص فقر چند ... ادامه مطلب

تجزیه تغییرات فقر: مطالعه موردی چهار برنامه توسعه ایران

تجزیه فقر، اطلاعات مفیدی در مورد عوامل مؤثر بر فقر ارائه کرده و در انتخاب سیاست­های مناسب جهت کاهش آن به سیاست­مداران کمک می‌کند. در این زمینه روش­های تجزیه بخشی راوالیون و هیوپی[۱](۱۹۹۱) و تجزیه برابری- رشد دت و راوالیون[۲](۱۹۹۲) ... ادامه مطلب

راه‌یافتگان به مرحله‌ی دوم جشنواره‌ی فقرپژوهی

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی حاضر در مرحله‌ی اول که واجد شرایط جشنواره بوده‌اند (دفاع‌شده در دهه‌ی ۱۳۹۰ و به زبان فارسی) بر اساس چهار شاخص: مرتبط بودن روش شناسی انتشار مقاله ساختار پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته و پایان‌نامه‌ها ... ادامه مطلب

نقش نظام تأمین اجتماعی در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد

فقر یکی از معضلات جهانی است که طی دهه‌های گذشته کشورهای مختلف دنیا در جهت کاهش جهانی این پدیده شوم تعهداتی داشته‌اند. علاوه بر این هر کشور در داخل مرزهای جغرافیایی خویش با انجام اقداماتی همچون تأمین اجتماعی و سیاست‌های ... ادامه مطلب

مطالعه راهبرد رشد حامی فقرا در ایران با رویکرد توزیع درآمد متعادل

تلاش برای کاهش فقر یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه است که می‌تواند از طریق رشد اقتصادی و توزیع برابر درآمد‌ها محقق شود. در این زمینه، ادبیات مختلف رشد، حاکی از آن است که درجه حصول و موفقیت رشد اقتصادی بستگی ... ادامه مطلب

محاسبه شکاف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران (۱۳۸۸)

هدف از این تحقیق مطالعه و تبیین خط فقر، محاسبه درصد خانوارهای فقیر و برآورد میزان پرداخت انتقالی مورد نیاز به آنان برای جبران فقر، از طریق اندازه گیری شاخص کاکوانی است. محاسبات مربوط به شکاف فقر نشان می دهد ... ادامه مطلب

عوامل موثر بر احتمال خروج از فقر در ایران

فقر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی-اقتصادی، مانع از رسیدن جوامع به رشد و توسعه پایدار می‌شود. از این رو، کاهش فقر یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید. لازمه اجرای سیاست‌های کاهش فقر، شناخت فقر و ... ادامه مطلب

سنجش و تحلیل شاخص فقر در ایران بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی

تجارب کشورهای درحال توسعه در دهه ی ۶۰ میلادی نشان داد که لزوما رشد اقتصادی، کاهش فقر را به همراه نخواهد داشت. از اینرو تحقیقات در دهه ۱۹۷۰ در زمینه ی تدوین ویژگی های رشدی که همراه با کاهش فقر ... ادامه مطلب

رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر

فقر یکی از موضوعات اقتصادی اجتماعی است که هموار توجه سیاست‌گذران را به خود جلب کرده است. تا مدت‌ها فقر به مفهوم در اختیار نداشتن درآمد تعبیر شده و از متغیر درآمد (یا جایگزین‌های آن مانند هزینه‌ها) به‌عنوان متغیر سنجش ... ادامه مطلب