رابطه ایستا و پویای رویکردهای چندبعدی و درآمدی فقر


شناسایی فقرا و برطرف کردن وضعیت فقرشان همواره مورد توجه و بحث سیاست‌گذاران بوده است. امروزه اکثر پژوهشگران فقر را پدیده‌ای چندبعدی و علاوه بر مشخصه درآمد، دارای معیارهای مرتبط با سطح دانش، آگاهی، رفاه و سلامت افراد نیز می‌دانند. مطالعه بر روی فقر چندبعدی و جستجو برای کشف ارتباط ایستا و پویای آن با فقر درآمدی از اهداف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هم از لحاظ ایستا و هم از لحاظ پویا اختلاف قابل ملا‌حظه‌ای در شناسایی خانوارهای فقیر طبق این دو رویکرد وجود دارد. همچنین برای بررسی میزان تاثیرگذاری فقر چندبعدی بر روی ماندگاری در فقر درآمدی از داده‌های پنل طرح هزینه و درآمد خانوار در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ استفاده شده‌ است. نتایج حاکی از آن است که وجود فقر چندبعدی در خانوار احتمال ماندگاری در فقر درآمدی برای سه سال متوالی را حدود ۹% افزایش می‌دهد.

  • گودرزی، مرضیه. ۱۳۹۷٫ «رابطه ایستا و پویای رویکردهای چندبعدی و درآمدی فقر». پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: سیدفرشاد فاطمی‌اردستانی. دانشگاه صنعتی شریف.

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دومراه‌یافتگان به مرحله‌ی نهاییمشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *