گزارش های کارشناسی

تبعات معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سطح خط فقر

اخیرا بحث معافیت مالیاتی حقوق بگیرانی که در آمد آنها کمتر از خط فقر است مطرح گردیده است. در این گزارش اجمالی تلاش خواهیم کرد تا تأثیر احتمالی اعمال چنین سیاستی را بر برخی از متغیرهای کلان اقتصاد، نظیر در ... ادامه مطلب

بولتن توسعه (۱) فقر، جهانی شدن و رشد اقتصادی، نگاهی به بعضی از ارتباطات آماری

مطالعات اخیر اقتصادسنجی سعی دارند نشان دهند رابطه ای سیستماتیک میان جهانی شدن و رشد و رشد و فقرزدایی وجود دارد. پیام این مطالعات روشن است. این مطالعات می گویند اقتصاد باز را برگزینید و آزادسازی کنید تا رشد نمائید. ... ادامه مطلب

آثار اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر فقر و نابرابری درآمدها

سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مشتمل بر پنج بند، در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. تأکید این سیاست ها، عمدتا، آزادسازی و خصوصی سازی، کاهش حجم فعالیت های اقتصادی ... ادامه مطلب

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT)»

صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که در سال ۱۹۴۴ براساس موافقتنامه برتن وودز تأسیس و از سال ۱۹۴۶ به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. در سال های اخیر صندوق به منظور تأمین ... ادامه مطلب

اقتصاد فقیر: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی

کتاب «بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر» توسط دو نفر از اقتصاددانان دانشگاه معروف ام. آی تی نوشته و در این گزارش به آن پرداخته شده است وقتی که درباره فقر صحبت می شود اکثر مواقع یکسری گزاره های ... ادامه مطلب

چرا فقط برخی کشورها موفق به رشد تولید و فرار از فقر می شوند؟ (با تأکید بر تجربه چین)

در این گزارش بررسی می کنیم چرا برخی کشورها فقیر باقی می مانند در حالی که گروهی دیگر توانایی غلبه یافتن بر فقر را دارند. در بررسی علل فقر و ثروت کشورها، عوامل گوناگونی از جمله فرهنگ، نظام سیاسی، اقتصاد ... ادامه مطلب

فقر، محرومیت و شیوه های مبارزه با آن (بانگاهی به تجارب کشورهای دیگر جهان)

فقر پدیده یی نسبی است. در صورتی که نیازهای جسمی انسان مانند خوراک، پوشاک و نظایر آن تأمین نشود، فقر مطلق وجود دارد. در حالتی که نیاز های اجتماعی – فرهنگی فرد با خانواده نظیر اشتغال، روابط فردی و اجتماعی، ... ادامه مطلب

فقرزدگی و فقر زدایی در ایران (۴): وضعیت نابرابریهای درآمدی و اشتغال درایران

پدیده فقر به عنوان یکی از بارزترین ویژگی کشورهای توسعه نیافته به شمار می آید. به عبارت دیگر مشخصه عمومی همه این کشورها، گستردگی فقر است. تقریبا تمامی مکاتب اقتصادی به این مسأله، هم به عنوان یکی از عوامل توسعه ... ادامه مطلب

فقرزدگی و فقرزدایی در ایران (۱): مروری بر اندیشه های اقتصادی پیرامون فقر و فقرزدایی

همگام با انقلاب صنعتی و گسترش اثرات آن در قالب روشهای نوین تولید به سایر کشورها، تغییر سازمان تولید در برخی از بخشهای اقتصاد و بروز دوگانگیها در شیوه تولید، توجه به مسأله فقر بیشتر شد و تقریبا تمامی مکاتب ... ادامه مطلب

اشتغال، تأمین اجتماعی و فقر زدایی (۱):آمار کمک به خانواده های بی سرپرست در سال ۱۳۷۳

« Fernando H . Cardoso » رئیس جمهور کنونی برزیل، در سال ۱۹۶۹ توسط حکام نظامی وقت، دسنگیر، زندانی، محروم از تدریس و سپس به مدت ده سال به خارج از کشور تبعید شد. او ضمن تدریس در دانشگاه هایی ... ادامه مطلب

محاسبه خط و حجم فقر طی سال های۱۳۷۴-۱۳۶۱

در چند دهه گذشته اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسئله توزیع در آمد و رفع نابرابری های ناهنجار در آمادی میان آحاد جامعه بر ایجاد رشد اقتصادی و تسریع آن به ویژه در کشورهای فقیر تأکید داشتند. حتی نابرابری ... ادامه مطلب

خط فقر ایران در سال ۱۳۹۵ و مروری بر روش محاسبه آن

با وجود اهمیت بالای محاسبه خط فقر و شناسایی ویژگی های گروههای فقیر و همچنین با وجود آنکه حمایت از فقرا و اجرای سیاستهای حمایتی و برخورداری افراد از عدالت اقتصادی همواره از شعارهای سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است، ... ادامه مطلب

دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر

فقر و متغیرهای مربوط به آن از جمله متغیرهای مهم اقتصادی هستند که نه تنها ابعاد اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی آن نیز دارای اهمیت بسیاری است. بررسی وضعیت فقر و در کنار آن توزیع درآمد همانند هر متغیر اقتصادی دیگر ... ادامه مطلب
Placeholder

خلاصه کتاب فقر، فساد و تبعیض: موانع توسعه در ایران

فساد در اشکال مختلف آن هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، در ابعاد گوناگون اداری، اقتصادی و سیاسی گریبانگر کشورهایی است که دارای حکومت هایی ناکارامد هستند. البته نوع، شکل، میزان و گستردگی آن از کشوری به ... ادامه مطلب