آثار اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر فقر و نابرابری درآمدها


سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مشتمل بر پنج بند، در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. تأکید این سیاست ها، عمدتا، آزادسازی و خصوصی سازی، کاهش حجم فعالیت های اقتصادی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصادی، جلوگیری از انحصارات و … است. ما در این گزارش آثار اجرای این سیاست ها بر فقر و نابرابری درآمدها را بررسی کرده ایم تا ببینیم آیا اجرای آنها می تواند انتقال برابرساز را در جامعه شکل دهد و در نهایت به کاهش فقر و نابرابری منجر شود؟ بررسی صورت گرفته نشان می دهد اقدامات دولت در اجرای سیاست های تعبیه شده در ابلاغیه مقام معظم رهبری که در راستای تحقق عدالت و کاهش نابرابری ها منظور شده اند آن قدر مؤثر نیستند تا بتوانند آثار منفی آزادسازی و خصوصی سازی اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمدها را تعدیل کنند.

  • گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

لینک دریافت متن کاملا گزارش

گزارش های کارشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *