پایگاه دانش فقرپژوهی: مقالات علمی ـ پژوهشی حوزه‌ی فقر (ویرایش ۱)


ردیفنام نویسندهسال عنوان کامل مقالهعنوان مجلهسال، دوره ، شماره مجله
۱٫جک راچ ، جانت راچ ، احمد کریمی۱۳۵۳جامعه شناسی فقرجلد سوم۱۳۵۳ جلد سوم
۲٫اسکار لوییس ، سید مهدی ثریا۱۳۵۳فرهنگ فقرنامه علوم اجتماعی۱۳۵۳ شماره ۴
۳٫مهدی تقوی۱۳۶۶توزیع درآمد ملی: نابرابری و فقرحسابدار۱۳۶۶ شماره ۳۵
۴٫علی اکبر امینی۱۳۶۸دولت ، فقر و توسعهاطلاعات سیاسی و اقتصادی۱۳۶۸ شماره ۲۸
۵٫۱۳۷۱پاسخ بانک مرکزی در نقد گزارش فقر و توسعهراهبرد۱۳۷۱ شماره ۱
۶٫۱۳۷۱فقر و برنامه اول توسعهراهبرد۱۳۷۱ شماره ۱
۷٫فضیله خانی۱۳۷۱فقر و فقرزدایی در مناطق روستاییعلوم انسانی دانشگاه الزهراتابستان ۱۳۷۱ شماره ۹ و ۱۰
۸٫سهیلا طایی تهرانی ، علیرضا علوی تبار۱۳۷۳فقر و توسعهراهبرد۱۳۷۳ شماره ۳
۹٫علیرضا علوی تبار۱۳۷۳فقر و سیاست های تعدیل ساختاریراهبرد۱۳۷۳ شماره ۴
۱۰٫محمد بلوریان تهرانی۱۳۷۳معادله سوبسید و فقرتعاون۱۳۷۳ شماره ۳۴
۱۱٫شراره ورزگر۱۳۷۴پیامد فقر، رشد جمعیت و ویرانی محیط زیست بر زناناقتصاد کشاورزی و توسعه۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۲٫زهره کسایی۱۳۷۴تعدیل ساختاری و تأثیر آن بر فقر روستاییاقتصاد کشاورزی و توسعه۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۳٫محمدجواد زاهدی مازندرانی۱۳۷۴تکنولوژی و کاهش فقراقتصاد کشاورزی و توسعه۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۴٫دارت چمبرز ، مصطفی ازکیا۱۳۷۴فقر یکپارچه روستااقتصاد کشاورزی و توسعه۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۵٫غلامعلی نجفی۱۳۷۴فقر، امنیت غذایی و جامعه روستاییاقتصاد کشاورزی و توسعه۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۶٫امانوئل دوسیلوا ، ابراهیم زاهدی عبقری۱۳۷۴کاهش فقر از طریق اجرای پروژه های کشاورزیاقتصاد کشاورزی و توسعه۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۷٫ادریس جزایری ، جواد نیازی۱۳۷۴مدیریت منابع و کاهش فقر در مناطق روستاییاقتصاد کشاورزی و توسعه۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۸٫تیمور محمدی۱۳۷۵فقر در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌: تعریف‌، وسعت‌ و رهنمودهابرنامه و بودجه۱۳۷۵ شماره ۲
۱۹٫سهیلا پروین۱۳۷۵فقر زدایی از نگاه مکاتب اقتصادیمجلس و پژوهشمهر و آذر ۱۳۷۵ شماره ۲۱
۲۰٫ابوالقاسم سلیمانی سوچلمایی۱۳۷۵گزارشی از: گردهمایی بررسی فقر و فقرزدایی در ایران (۲۹ لغایت ۳۱ اردیبهشت ۷۵)تعاون۱۳۷۵ شماره ۵۷

مقالات علمی

پایگاه دانش فقر پژوهیفقرمقالات حوزه فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *