مقالات علمی

پایگاه دانش فقرپژوهی: مقالات علمی ـ پژوهشی حوزه‌ی فقر (ویرایش ۱)

دریافت فایل پی‌دی اف فهرست مقالات علمی پژوهشی حوزه‌ی فقر ردیف نام نویسنده سال عنوان کامل مقاله عنوان مجله سال، دوره ، شماره مجله ۱٫ جک راچ ، جانت راچ ، احمد کریمی ۱۳۵۳ جامعه شناسی فقر جلد سوم ۱۳۵۳ ... ادامه مطلب