مطالعات معاونت رفاه اجتماعی

مهمترین اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با فقر و گرسنگی

گزارش پیش رو به بررسی و توصیف مهمترین اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با فقر و گرسنگی پرداخته است. چارچوب قانونی سیاست‌ها و برنامه های کاهش فقر یکی از اصلی ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، رفع فقر، تبعیض ... ادامه مطلب

مشارکت اجتماعات محلی در شناسایی فقرا

گزارش حاضر به مقایسه سه رویکرد شناسایی و هدفگذاری فقرا در ۶۴۰ روستای اندونزی می پردازد. ۱) آزمون تقریب وسع که برای پیش بینی میزان مصرف خانوارها از شاخص دارایی ها استفاده می کند. ۲) هدفمندسازی اجتماع محور که جامعه ... ادامه مطلب

گزارش شاخص جهانی گرسنگی و وضعیت ایران در سال ۲۰۱۵

گزارش حاضر ترجمه «شاخص جهانی گرسنگی در سال ۲۰۱۵» می باشد که توسط موسسه تحقیقات بین‌المللی سیاست مواد غذایی ارائه شده است. براساس این شاخص، میزان گرسنگی در هر کشور براساس چهار مقوله زیر محاسبه می شود: سوء تغذیه لاغری ... ادامه مطلب

طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر

برای موفقیت هرگونه برنامه کمک به فقرا،‌شناسایی دقیق جامعه هدف،‌ حیاتی است. در این گزارش،‌ چند نمونه از فرم های پرسش نامه و مصاحبه با جامعه محلی کشورهای مختلف برای شناسایی خانوارهای فقیر ارائه شده است. هنگام هدفگذاری خانوارهای فقیر ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری وسعت و اجزای فقر کودکان با روش فقر چندبعدی

مقاله حاضر یک روش جدید برای اندازه گیری فقر کودکان را ارانه می دهد. روش آلکایر و فوستر (AF) ارائه شده در این مقاله از طریق محاسبه فقر کودکان قصد دارد به این سوال که “چه کسی فقیر است؟” پاسخ ... ادامه مطلب