طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر


برای موفقیت هرگونه برنامه کمک به فقرا،‌شناسایی دقیق جامعه هدف،‌ حیاتی است. در این گزارش،‌ چند نمونه از فرم های پرسش نامه و مصاحبه با جامعه محلی کشورهای مختلف برای شناسایی خانوارهای فقیر ارائه شده است. هنگام هدفگذاری خانوارهای فقیر برای برنامه مبارزه با فقر،‌نخست باید مشخص شود چه کسانی واقعا فقیر هستند؟ به عبارت دیگر نخستین گام برای هدفگذاری کمک به فقرا،‌شناسایی دقیق آنهاست. به عبارت دیگر باید تعیین شود کدام خانوارها فقیر هستند و سطح فقر این خانوارها در شهر و روستا چقدر است؟ شناسایی فقرا مستلزم استفاده از ابزارهای کیفی و کمی واز قبیل پرسش نامه،‌تشکیل گروههای کانونی و روش های رتبه دهی فقرا می باشد. انواع معیارها و گزینه های هدف گذاری وجود دارد .کشورهای مختلف با توجه به شرایط بومی اقدام به تهیه و تکمیل پرسش نامه های شناسایی فقرا می کنند که به آزمون تقریب وسع معروف است. در این گزارش چند نمونه از فرمهای مصاحبه و پرسش نامه های تهیه شده برای شناسایی خانوارهای فقیر در هفت کشور منتخب هند،‌غنا، اندونزی،‌ مکزیک، پرو، فیلیپین و کامبوج برای مقایسه و راهنمایی عمل آورده شده است. این پرسش نامه ها اطلاعات عمیق و دقیقی از ماهیت فقر در مناطق مختلف هر کشور ارائه می دهند و می توانند الگویی در اختیار سیاستگذاران ایران بگذارند تا با طراحی پرسشنامه های مناسب و متناسب با مقتضیات جغرافیایی مناطق گوناگون ایران،‌ نماگرهای ساده و روشن و کاملا مرتبط با فقر و محرومیت خانوارها ساخته شود تا برای هدفمندسازی کمک های مردمی و یارانه های دولتی به فقرا استفاده گردد.

 

مشخصات گزارش

عنوان: طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر

Designing Questionnaire for Identification of Poor Households

منبع : (USAID‌ Poverty Assessment Tools http://www.povertytools.org)

مترجم: محمدرضا فرهادی پور،‌ ویراستار علمی: جعفر خیرخواهان و یعقوب اندایش، ویراستار ادبی: تقی طزری

وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی،‌معاونت رفاه اجتماعی، دفتر مطالعات رفاه اجتماعی

شماره گزارش : ۱۸، تاریخ انتشار: مردادماه ۱۳۹۳

 

طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر

مطالعات معاونت رفاه اجتماعی

تاثیر فقر بر خانوارسنجش فقرفقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *