بولتن توسعه (۱) فقر، جهانی شدن و رشد اقتصادی، نگاهی به بعضی از ارتباطات آماری


مطالعات اخیر اقتصادسنجی سعی دارند نشان دهند رابطه ای سیستماتیک میان جهانی شدن و رشد و رشد و فقرزدایی وجود دارد. پیام این مطالعات روشن است. این مطالعات می گویند اقتصاد باز را برگزینید و آزادسازی کنید تا رشد نمائید. بدین ترتیب فقر در حین رشد کاهش می یابد. این تحقیقات تلاش دارند تا موضع گیری علیه بحث جهانی شدن را مسکوت گذارند، اگرچه از کاربرد چنین کلماتی اجتناب می کنند اما سعی دارند به کالبد تئوری «نشت به پایین» که سال هاست اعتبار خود را از دست داده است نفسی تازه بدهند و بر این باورند که جزر و مد دریا قایق ها را بالا و پایین می برد»، تئوری انشت به پایین به این دلیل آشکار اعتبار خود را از دست داده که درست عمل نکرده است. رشد اقتصادی در پارهای اوقات به فقرا کمک می کند، اما گاهی هم کمکی نمی کند. بعضی از مطالعات نشان داده اند در امریکای لاتین (در دهه ۹۰) با توجه به رشد فزاینده ای که داشته است، فقر تشدید شده است. بدین معنی که نه تنها افراد ثروتمند به صورت نابرابر از رشد بهره بـردهانـد، بلکـه بخشـی از منـافع آنها، هزینه‌هایی بوده است که مردم فقیر پرداخته‌اند.

  • گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

لینک دریافت متن کامل گزارش

گزارش های کارشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *