فقر و تأمین اجتماعی در نظریه های توسعه اقتصادی


آنچه که در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد توسعه به آن توجه می شود، مسئله قمر (Poverty) می باشد. فقر زمانی وجود دارد که یک با تعداد بیشتری از مردم رفاه شان پایین تر از یک سطح حداقل رفاه اقتصادی که عمدتا بر اساس استانداردهای هر جامعه ای تعریف می گردد، قرار بگیرد. چگونگی مبارزه با فقر به ویژه در کشورهای LDC( کمتر توسعه یافته یکی از اجزاء اصلی مباحث توسعه اقتصادی می باشد. در تجزیه و تحلیل فقر سه وظیفه اصلی وجود دارد:

  1. تعریف و توصیف فقر؛
  2. درک علل آن؛
  3.  معرفی سیاست ها؛

در بحث فقر ممکن است فرد یا افراد فقیر شاغل نیز باشند ولی سطح درآمد با رفاه ایشان از یک حداقل استاندارد پایین قرار بگیرد. اما در بحث تأمین اجتماعی عمدتا افرادی که عملا قادر به کار کردن نیستند.

پیران، بازنشستگان، کودکان، بیماران، بیکاران فصلی و …) تحت پوشش قرار می گیرند. بنابراین از لحاظ نظری می باید به این دو مسئله به طور مستقل نگریست؛ با این حال بحث تأمین اجتماعی از طریق کاهش فقر دنبال می گردد.

  • گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

لینک دریافت متن کامل گزارش

گزارش های کارشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *