تخمین کشش درآمدی کالری و ریزمغذی‌ها در ایران برای سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۷


یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که فقرا با آن روبرو هستند سوءتغذیه است. سوءتغذیه بهره‌وری را کاهش می‌دهد و در نتیجه درآمد فرد کاهش یافته و در تله‌ی فقر گرفتار می‌شود. یکی از اقدامات سیاستی مقابله با سوءتغذیه سیاست‌های افزایش‌دهنده درآمد است اما این سیاست‌ها درصورتی اثرگذار هستند که افزایش درآمد منجر به بهبود وضعیت تغذیه شود. لذا در این مقاله کشش درآمدی کالری و ریزمغذی‌های پروتئین، کربوهیدرات و چربی برای مناطق شهری ایران طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۷ به دو روش غیرپارامتریک و پارامتریک محاسبه می‌شود. نتایج تخمین‌زن غیرپارامتریک نشان می‌دهد در دهک‌های پایین درآمدی با افزایش درآمد این کشش بزرگتر از صفر و معنادار است اما در دهک‌های بالای درآمدی نزدیک به صفر است. نتایج تخمین‌زن پارامتریک نیز کشش مقدار کالری و ریزمغذی‌های در دسترس خانوار نسبت به درآمد را بین ۰٫۲۳ و ۰٫۳۳  تخمین می‌زند که نتیجه می‌دهد سیاست‌های افزایش درآمد به بهبود وضعیت تغذیه کمک می‌کند.

  • حسین پور، میترا السادات. ۱۳۹۵٫ « تخمین کشش درآمدی کالری و ریزمغذی‌ها در ایران برای سال های ۱۳۹۵- ۱۳۸۷». پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: محمد وصال. دانشگاه صنعتی شریف.

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *