محاسبه شکاف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران (۱۳۸۸)


هدف از این تحقیق مطالعه و تبیین خط فقر، محاسبه درصد خانوارهای فقیر و برآورد میزان پرداخت انتقالی مورد نیاز به آنان برای جبران فقر، از طریق اندازه گیری شاخص کاکوانی است. محاسبات مربوط به شکاف فقر نشان می دهد فقیران شهری در سال ۸۸ به حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال نیاز داشته اند تا از وضعیت فقر خارج شوند. این مقدار برای نواحی روستایی حدود ۲ هزار‌میلیارد ریال بوده است. بر اساس شاخص کاکوانی، با انتقال ۱/۵ درصد از درآمد افراد بالای خط‌فقر مناطق شهری به فقرای این ناحیه، همه آنها به سطح خط فقر می رسیدند. شاخص کاکوانی در مناطق روستایی ۰/۷ برآورد شده است. پرداخت مستقیم به فقرا، وضع مالیات های منفی بر درآمد، و برقراری نظام تأمین اجتماعی کارآمد، برخی از سیاست ها و خط مشی هایی هستند که می توان برای کاهش فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد به کار گرفت. محاسبات انجام شده نشان می دهد اگر در سال ۱۳۸۸روش پرداخت مستقیم به فقرا در قالب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها انجام می گرفت، نه تنها کل شکاف فقر از بین می رفت، بلکه بسیاری از افراد فقیر به بالای خط فقر منتقل می شدند؛ اما در عین حال در صورت اجرای این طرح در سال ۱۳۸۸بخش بزرگی از هزینه یارانه های پرداختی در مناطق شهری و روستایی صرف افرادی می شد که نباید در گروه هدف قرار می گرفتند.

آلاله مجیبیان، ۱۳۹۰، محاسبه شکاف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران (۱۳۸۸)، پایان نامه کارشناسی ارشد،  استاد راهنما: نارسیس امین رشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

دریافت پایان‌نامه:

محاسبه شکاف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران ۱۳۸۸

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

خط فقرفقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *