راه‌یافتگان به مرحله‌ی دوم جشنواره‌ی فقرپژوهی


پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی حاضر در مرحله‌ی اول که واجد شرایط جشنواره بوده‌اند (دفاع‌شده در دهه‌ی ۱۳۹۰ و به زبان فارسی) بر اساس چهار شاخص:

  • مرتبط بودن
  • روش شناسی
  • انتشار مقاله
  • ساختار پایان نامه

مورد بررسی قرار گرفته و پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که واجد کیفیت حداقلی تشخیص داده شد، به شورای علمی جشنواره جهت ارزیابی کیفی ارائه شده‌اند. فهرست پایان‌نامه‌هایی که بر اساس معیارهای فوق واجد شرایط تشخیص داده شده و به مرحله‌ی دوم جشنواره راه یافته‌اند به شرح جدول زیر است.

لازم به ذکر است که با توجه به تمدید فراخوان جشنواره تا تاریخ ۸ آذر ۹۸، هنوز ارزیابی اولیه موارد دریافتی در روزهای پایانی صورت نگرفته و جدول راه‌یافتگان به مرحله‌ی دوم جشنواره‌ی فقرپژوهی در صورت لزوم تکمیل خواهد شد.

فهرست پایان‌نامه‌های راه‌یافته به مرحله‌ی دوم جشنواره‌ی فقرپژوهی

خانهراه‌یافتگان به مرحله دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *