تحلیل مردم‌شناختی نقش فرهنگ و ساختار خانواده در پیدایش دختران فراری (منطقه ۵ ناحیه ۷ جنت‌آباد تهران)


در این پژوهش مردم‌شناسی سعی شده است تا به نقش فرهنگ و ساختار خانواده در شکل‌گیری این دختران و ظهور آنان در اجتماع کنونی در قالب “دختران فراری” به کنکاش بپردازد. ضرورت و هدفی که این تحقیق آن را تا پایان کار دنبال کرده است؛ گویای واقعیت‌هایی است که اجتماع کنونی تا حدی با آن درگیر است، دخترانی که به دلیل فقر، اعتیاد والدین، زندانی بودن آن‌ها از کانون خانواده رها می‌شوند و به دنیای فرار قدم می‌گذارند، شاید در وحله‌ی اول دید خوش‌بینانه‌ای به آن داشته و در ذهن خود منتظر زندگی و روزهای خوبی باشند، امّا اکثر این دختران نمی‌دانند در پس این پرده چه عواقبی در انتظار آن‌هاست، تنها عده‌ی معدودی پس از فرار به خانه‌ی خود بازمی‌گردند و تعداد زیادی از آن‌ها، شاید هیچ‌وقت کانون خانواده را نبینند. روش کاربردی در این پژوهش، روش مردم شناسی ژرفانگر با مشاهده مستقیم مشارکتی بوده است و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات به دو طریق مشاهده و مصاحبه صورت گرفته، همچنین چهارچوب نظری آن که بر پایه کارکردگرایی مالینوفسکی و رادکلیف براون انجام گرفته است. پژوهشگر در یافته‌های تحقیق به معرفی ساختار خانواده‌ها که زمینه را برای فرار دختران مهیا کرده‌اند، پرداخته است و نیز عدم توجّه این خانواده‌ها به ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و فقر فرهنگی را در این امر فرار دخیل دانسته و پیامدهایی که این فرار بر زندگی دختران داشته را به تفصیل ارائه داده است. پژوهش‌گر مصاحبه‌هایی از دختران فراری واقع در کانون اصلاح و تربیت (میدان تحقیق) داشته و نتایجی دست یافته است از جمله: شرایط اجتماع از حالت نظام سنتی به مدرن باعث تشدید فرار دختران از خانه شده است زیرا در جامعه سنتی نظارت شبکه خویشاوندی برای فرزندان زیاد بوده ووالدین به تربیت فرزندان نظارت بیش‌تری داشتند، مسئله دختران فراری مسئله‌ای است که خاص شهر تهران (محدوده‌ی جنت‌آباد) نیست؛ بلکه بسیاری از شهرستانی‌هایمان با این مسئله درگیر هستند و بر طبق تحقیقات پژوهشگر و نظرات کارشناسان این امر ۹۸% دختران فراری شهرستانی هستند و در روستاهای یکی از شهرستان‌ها زندگی می‌کنند و وقتی که وارد این محیط شدند خودشان را رها کردند و احساس کردند این محیط می‌تواند جوابگوی خواسته‌های نامتعارفشان باشد، تنها ۲% از دختران فراری متعلق به شهر تهران هستند. این فرهنگ نادرستی است که نه تنها در یک اجتماع کوچک بلکه در جامعه ایران وجود داشته است.

مریم منظوری شلمانی، ۱۳۹۴، تحلیل مردم‌شناختی نقش فرهنگ و ساختار خانواده در پیدایش دختران فراری (منطقه ۵ ناحیه ۷ جنت‌آباد تهران)، استاد راهنما: اصغر عسگری خانقاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

تحلیل مردم‌شناختی نقش فرهنگ و ساختار خانواده در پیدایش دختران فراری (منطقه ۵ ناحیه ۷ جنت‌آباد تهران)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *