ارایه‌ی شیوه‌ای برای محاسبه‌ی خط فقر رسمی در ایران


هدف از ا ین پژوهش دست یابی به یک روش رسمی برای اندازه گیری خط فقر و شاخص های فقر (با توجه به دستورالعمل ها و توصیه های بینالملل) بود که علاوه بر کاربرد داخلی در زمینه های مربوط به فقرزدایی، در سطح بینالمللی نیز قابلیت مقایسه داشته باشد. در این طرح خط فقر و شاخص های فقر برای دوره‌ی زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به تفکیک مناطق شهری و  روستایی بر اساس روش نیاز به ۲۳۰۰ کالری در روز بااستفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار محاسبه شده است.

  • طرح پژوهشی پژوهشکده آمار
  • مجری: فریده باقری
  • همکاران: خلیل حیدری- امید خداد کاشی

دریافت متن کامل طرح پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *