پویایی فقر (ماهیت و کارکرد)


در این پژوهش ساختار و ویژ‌گی‌های فقر پویا، وضعیت خانوارها در چارچوب گروه‌بندی فقر مشتمل بر خانواده‌های همیشه فقیر، خانواده‌های اغلب فقیر، خانواده‌های گاهی فقیر به ندرت فقیر و خانواده‌های غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به آثار و ابعاد بین نسلی فقر دائمی و ارتباط تنگاتنگ آن با توسعه‌نیافتگی اجتماعی، فرهنگی و افتصادی بر این نوع فقر تاکید بیش‌تری شده است.

  • طرح پژوهشی پژوهشکده آمار
  • مجری: صابر شیبانی

طرح‌های پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *