سهیلا پروین

استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

سوابق تحصیلی

 • دکتری تخصصی(PHD)

کتاب‌های تالیفی

 • تحلیل ساختار مسیر تغییرات توزیع درآمد پس از حذف یارانه کالاهای اساسی : مطالعه موردی اقتصاد ایران با استفاده از جدول SAM

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • اثر سیاست های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد
 • نقش انواع درآمدها در نابرابری توزیع در ایران
 • انتخاب سیاست پولی مناسب در جهت ثبات رفاه اجتماعی
 • تاثیر سیاست های پولی بر فقر و توزیع درآمد
 • تحلیل های سیاستی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری
 • ملاحظاتی پیرامون سیاست های یارانه
 • تاثیر تغییرات قیمت بر فقر
 • شناسایی رشد بخش های اقتصادی در کاهش فقر با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت SAM
 • شناسایی رشد بخشهای اقتصادی در کاهش فقر، با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت
 • رابطه رشد اقتصادی و فقر
 • بررسی توزیع درآمد در ایران در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی
 • ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری درآمد در استان های کشور
 • آثار و تبعات اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر رفاه دهک‌های پایین درآمدی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری
 • تاثیر تغییرات قیمت های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

 • بررسی تاثیر کسری بودجه و تورم در ایران و آزمون اثر
 • اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
 • اثرات تورم بر توزیع درآمد
 • آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
 • بررسی اثرات کاهش یارانه
 • برریس اثرات کاهش یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی گروه های شغلی (با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی)
 • سنجش و تحلیل شاخص فقر در ایران بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی
 • نقش رشد بخش های اقتصادی در کاهش فقر ( مطالعه موردی ایران)
 • آثار قیمتی هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر – مطالعه موردی اقتصاد ایران
 • اثرات مرحله اول هدفمندی یارانه ها بر تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوارهای زن سرپرست: در چارچوب ماتریس حسابداری ایران، مریم مستعلی پارسا
 • بار مالیاتی بر خانوار در دهک های هزینه ای در ایران
 • ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری درآمد در استان های کشور
 • تاثیر قیمتها بر نابرابری توزیع درآمدها
 • تصحیح اندازهگیری رابطه درآمدهای نفتی و نابرابری درآمد از روش هکمن
 • اثر سیاستهای پولی بر فقر در کشورهای منتخب
 • تبیین و محاسبه خط فقر
 • تحلیلی بر تأثیر شوکهای ترازنامه ای سیستم بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران ( رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)
 • بررسی تآثیر ترکیب سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی و ابزار مالی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
 • اثر یکسان سازی نرخ ارز بر فقر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

شورای علمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *