دکتر خلیل حیدری- عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی

استادیار گروه اقتصاد

 

تحصیلات:

 • کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- دانشگاه تهران
 • دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه مفید قم

مقالات چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی:

 • خدادادکاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۷۸)، اهمیت شکر در امنیت عذایی و ضرورت حفظ آن در بسته حمایتی، پژوهشنامه بازرگانی
 • حیدری، خلیل و چراغی، داود (۱۳۸۱)، بررسی نقش تولید و تجارت برنج در امنیت غذایی خانوارهای ایرانی در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸، پژوهشنامه بازرگانی
 • خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۱)، تحلیل عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی: کاربرد برنامه‌ریزی خطی، پژوهشنامه بازرگانی
 • خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۳)، ارزیابی نقش اقلام یارانه‌ای خوراکی در سبد خانوارهای شهری و روستایی، پژوهشنامه بازرگانی
 • خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۳)، برآورد سطح امنیت غذایی خانوارهای ایرانی بر اساس شاخص AHFSI، اقتصاد کشاورزی و توسعه
 • خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۴)، برآورد خط فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۳- ۱۳۷۹، فصلنامه رفاه اجتماعی
 • پرمه، زورار و حیدری ، خلیل (۱۳۸۵)، عیین خانوارهای نیازمند از بی نیاز با استفاده از آزمون تقریب میانگین (در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران)، پژوهشنامه بازرگانی
 • حیدری ،خلیل ، کاوند ، حسین و پرمه، زورار (۱۳۸۶)، برآورد تاثیر یارانه غذایی بر کالری دریافتی خانوارهای ایرانی، رفاه اجتماعی
 • خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۷)، بررسی توزیع درآمد در ایران: کاربرد شاخص تایل، اتکینسون و ضریب جینی، پژوهشنامه بازرگانی
 • خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۸۸)، اندازه‌گیری شاخصهای فقر بر اساس عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی، پژوهشنامه بازرگانی
 • حیدری ، خلیل و پرمه، زورار (۱۳۸۹)، برآورد آثار اصلاح قیمت نان و حامل‌های انرژی روی سبد هزینه خانوار، فصلنامه راهبرد
 • خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (۱۳۹۰)، بررسی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
 • خداداد کاشی، جعفر عبادی، سید ضیائ الدین کیاء الحسینی و خلیل حیدری (۱۳۹۶)، اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی، مدلسازی اقتصادی
 • خداداد کاشی، جعفر عبادی، سید ضیائ الدین کیاء الحسینی و خلیل حیدری (۱۳۹۷)، برآورد قدرت انحصاری و پراکندگی قدرت بازار صنایع در ایران با تاکید بر صنایع غذایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه
 • حیدری، خلیل (۱۳۹۶)، ارزیابی تاثیر تحریم های آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، تامین اجتماعی

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 • خداداد کاشی و خلیل حیدری (۱۳۷۹)،  امنیت غذایی در کشورهای OIC و محاسبه شاخص کفایت عذایی در ایران ،همایش بین‌المللی ایجاد بازار مشترک اسلامی
 • خداداد کاشی و خلیل حیدری (۱۳۸۱)، بررسی جایگاه نان در سبد غذایی مردم ایران، اولین همایش تخصصی تولید نان
 • خلیل حیدری (۱۳۸۲)، بررسی سهم ضایعات و قاچاق گندم در امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، همایش روش‌های پیشگیری از اتلاف منابع ملی
 • خلیل حیدری (۱۳۸۳) ،نقدی کردن یارانه‌ها: ملاحظات تغذیه‌ای و امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، همایش نقدی کردن یارانه‌ها
 • خلیل حیدری (۱۳۸۵) ،تحلیل اقتصادی شاخص‌های تغذیه‌ای و کفایت غذایی در ایران، نهمین کنگره تغذیه ایران
 • خلیل حیدری (۱۳۹۷) ،بررسی اثرات تحریم بر فقر و توزیع درآمد، بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

گزارش­های علمی طرح های پژوهشی و فناوری:

 • خداداد کاشی و خلیل حیدری (۱۳۷۹)، بررسی امنیت غذایی در استان سیستان و بلوچستان، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
 • خداداد کاشی ، خلیل حیدری و رحیم دباغ (۱۳۸۰)، رتبه‌بندی و تعیین حداقل مخارج مورد نیاز برای دسترسی به سبد مصرفی خوراکی کالاهای اساسی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
 • خداداد کاشی خلیل حیدری (۱۳۸۳)، بررسی روند فقر و توزیع درآمد و تعیین اقشار لازم‌الحمایه بر حسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
 • خلیل حیدری و اسماعیلی پور (۱۳۸۷)، آثار افزایش قیمت نان بر سبد هزینه خانوار، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
 • خلیل حیدری ( ۱۳۹۰)، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

شورای علمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *