دکتر مهدی فیضی- عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار گروه اقتصاد

 

تحصیلات:

 • کارشناسی: مهندسی کامپیوتر- دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد: مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی- موسسه عالی آموزش و پیژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
 • دکتری: مدرسه تحصیلات تکمیلی اقتصاد، فاینانس و مدیریت- دانشگاه گوته فرانکفورت آلمان

مقالات چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی:

 • بررسی تجربی و نظری تاثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افراد، فصل‌نامه تحقیقات اقتصادی, پائیز ۱۳۹۶
 • بررسی تأثیر تجربه پسانداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد, پژوهشهای اقتصاد پولی, مالی, پائیز ۱۳۹۶
 • ترجیح زمانی و اکنون گرایی در رفتار بین دوره ای جوانان ایران : مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, فصل‌نامه پژوهش های اقتصادی, پائیز ۱۳۹۶
 • تحلیل کیفی واسطه گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه شناختی به پدیده ای اقتصادی, فصل‌نامه مطالعات جامعه شناختی شهری, بهار ۱۳۹۷

کتاب های منتشر شده:

 • اقتصاد فقر، نشر دنیای اقتصاد
 • اقتصاد هویت، نشر نگاه معاصر

طرح پژوهشی:

 • بررسی، تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهای بهبود نحوه تملک در منطقه ثامن از سوی شهرداری ثامن
 • توانمندسازی ساکنان سکونت‌گاه های غیررسمی شهر چابهار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

شورای علمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *