تعدیل اقتصادی، بحران بدهی و فقر در کشورهای درحال‌توسعه (ابعاد ملی و بین‌المللی بدهی و تعدیل در کشورهای درحال‌توسعه از نگاهی دیگر)


نویسنده کتاب: دیوید وودوارد

معضل بدهی و سیاست‌های تعدیل تأثیر عمیقی بر ساختار اقتصادی و اوضاع کشورهای بدهکار و در نگاه کلی‌تر، بر زندگی مردمی که در این کشورها به سر می‌برند، برجای می‌گذارد. در این کتاب، معضل بدهی و تعدیل اقتصادی مورد واکاوی قرار گرفته و سعی شده است که اثربخشی سیاست‌های تعدیل و بدهی را به بوته آزمایش بگذاریم و نقش سازمان‌های غیردولتی و حمایتی را در رویارویی با این دو موضوع مورد توجه قرار دهیم. در این کتاب، بدهی و تعدیل اقتصادی در دو سطح مورد بررسی قرار گرفته است: اول، سطح کلان یعنی آن فضای بین‌المللی که در آن معضلات بدهی به‌وقوع می‌پیوندد و تعدیل اقتصادی اِعمال می‌شود و همچنین تأثیر بدهی و تعدیل بر اقتصاد ملی کشورهایی که با این معضل درگیر هستند. دوم، سطح خرد یعنی تأثیر بدهی و تعدیل بر زندگی مردمی که در این کشورها به سر می‌برند.

این کتاب مشتمل بر ۶ فصل بوده که به ترتیب عبارت‌اند از: پیش‌درآمدی بر بدهی و تعدیل؛ تعارض‌ها و مشکلات فرآیند تعدیل؛ تعدیل اقتصادی، رشد، رفاه؛ بحران بدهی و نظام مالی بین‌المللی؛ پیشنهادهایی درباره نظام مالی بین‌المللی؛ مشکلات فرآیند جهانی تعدیل. در ادامه، به مختصری از هر فصل اشاره می‌شود.

فصل یکم آغازی است بر طرح دو موضوع تعدیل و بدهی، که زمینه را برای مطالعه سایر فصول کتاب فراهم می‌کند. در این فصل به‌طور مختصر برخی از جنبه‌های عمومی تعدیل و بدهی مطرح گردیده است که از آن جمله می‌توان به ریشه‌های معضل بدهی، ماهیت فرآیند تعدیل و ارتباط تعدیل با معضل بدهی و عوامل مؤثر بر طراحی برنامه‌های تعدیل اشاره کرد.

فصل دوم به مشکلات و تعارض‌هایی که بر اثر تعدیل به بار می‌آید، می‌پردازد. در این فصل، به‌ویژه تعارض‌های درونی فرآیند تعدیل کلان اقتصادی و تعارض‌های این نوع تعدیل با تعدیل ساختاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس آثار تعدیل، هنگامی که چند کشور درحال‌توسعه، هم‌زمان به آن دست می‌زنند، موشکافی خواهد گردید. در انتهای فصل، مشکلاتی که احتمالاً از سرعت زیاد تعدیل به وجود خواهد آمد، توضیح داده می‌شود.

در فصل سوم، ارتباط میان تعدیل و رشد و رفاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و این بحث که «تعدیل در بلندمدت سودمند خواهد بود و زمینه رشد پایا را فراهم خواهد آورد»، ارزیابی می‌گردد. ضمیمه I و II که در پایان کتاب آمده، تکمیلی بر مباحث مطرح‌شده در این دو فصل است. در ضمیمه I تحلیل رگرسیون و شبیه‌سازی آثار تعدیل کلان اقتصادی آمده است و در ضمیمه II با ارائه نتایج حاصل از مطالعه چند کشور، اثربخشی تعدیل ساختاری مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.

فصل چهارم در مورد نارسایی‌های نظام مالی بین‌المللی و نیز ناکامی سیاست‌های کنونی حل‌وفصل بدهی در از بین بردن بحران بدهی، بحث می‌کند.

فصل پنجم نیز مجموعه سیاست‌ها و شیوه‌های پیشنهادی را که برای برخورد با این معضلات طراحی شده است، عنوان می‌کند. در این فصل همچنین راه‌هایی که به‌واسطه آن سازمان‌های غیردولتی و دیگران می‌توانند به کار بستن یک چنین شیوه‌هایی را جا بیندازند، توضیح داده می‌شود. در پایان این فصل، مشکلات ساختاری بلندمدت‌تر بازار مالی بین‌المللی- که امکان بروز بحران‌های آتی بدهی را بیشتر می‌کند-مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس به برخی پیشنهادهای آزمایشی برای مقابله با آن اشاره خواهد شد.

بالاخره در فصل ششم و پایانی، نواقص و نارسایی‌های فرآیند جهانی تعدیل(بین کشورهایی که از مازاد تراز پرداخت‌ها برخوردارند و کشورهایی که با کسری تراز پرداخت‌ها روبرو هستند و بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته) و شیوه‌ها و رویکردهای کنونی تعدیل در کشورهایی که با کسری مواجه هستند، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وودوارد، دیوید.(۱۳۷۵). تعدیل اقتصادی، بحران بدهی و فقر در کشورهای درحال‌توسعه. ترجمه غلامرضا آزاد و محمود محمدیان. چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

  • نویسنده معرفی کتاب: فاطمه نصیری

کتاب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *