اثر تامین مالی به روش PAYG و خصوصی سازی اجتماعی بر تشدید فقر


نویسنده کتاب: رناد دیسولت   

طی دهه گذشته تقریبا همه نظام‌های مستمری بازنشستگی در جهان با افزایش هزینه‌های پیش‌بینی نشده مواجه شده‌اند. سال خوردگی جمعیت و مدیریت ناکارآمد دو دلیل اصلی افزایش هزینه‌های مستمری هستند. اگر افراد در سنین بالاتر از کار بازنشسته نشوند و یا تولید بیشتری نداشته باشند، در تولید سرانه کالا و خدمات با کاهش مواجه خواهیم بود. سال خوردگی جمعیت رشد اقتصادی را با خطری حتمی در قرن ۲۱ مواجه می‌کند. کمیت و کیفیت این خطر نامشخص است اما اگر این اتفاق رخ دهد، ضرر مالی مرتبط با کاهش استانداردهای زندگی متوجه مدیریت تامین اجتماعی می‌شود.

این کتاب ترجمه مقاله‌ای است که در همایش بین المللی اکچوئری در مارس ۲۰۰۲ ارائه شده است. این متن به دو نوع رایج نظام‌های ملی مستمری بازنشستگی و معرفی نوع سومی از نظام‌های تامین اجتماعی می‌پردازد و معایب و مزایای این نوع از نظام‌ها را بررسی می‌کند.

دو نوع رایج نظام‌های ملی مستمری بازنشستگی وجود دارد: ۱- برنامه‌های عمومی با مزایا معین که اعتبار آنها با روشی مشابه نظام توازن درآمد با هزینه تامین می‌شود. ۲- برنامه‌های خصوصی اجباری مبتنی بر حق بیمه معین یعنی برنامه‌هایی برای مشتریان انفرادی که عموما جزء نظام سپرده‌گذاری کامل محسوب می‌شود. نوع سوم از این نظام‌ها ترکیبی از نظام‌های فوق و متشکل از برنامه‌های دولتی و روش سپرده‌گذاری کامل به جای PAYG است.

روش سپرده‌گذاری کامل به جای برنامه‌های تامین اجتماعی مبتنی بر PAYG بی‌عدالتی‌های مرتبط با هزینه را تا حدی از بین می‌برد. سپرده‌گذاری کامل، هزینه‌های مستمری را به صورت عادلانه‌تری بین نسل‌های آتی مشارکت کنندگان تقسیم می‌کند و بر اساس قواعد طبیعی اقتصادی و جمعیتی، هزینه‌های کمتری را نیز در بر دارد. وجود یک برنامه تامین اجتماعی به کیفیت ساختارهای اجتماعی کمک می‌کند که می‌تواند به نفع فضا و توسعه اقتصادی باشد. به خصوص اگر این برنامه به صورت سپرده گذاری کامل اجرا شود.

راه حل طبیعی برای مسئله بی‌عدالتی در تامین مالی به روش PAYG و هزینه‌های عملیاتی بیش از حد در برنامه‌های تامین اجتماعی خصوصی، تاسیس نظام اجرایی متمرکز تحت نظارت دولت به همراه رویکرد تامین مالی براساس سپرده‌گذاری کامل پیشرفته است. این گامی مناسب برای بهینه‌سازی هزینه و رعایت عدالت، میان نسل‌ها در یک برنامه تامین اجتماعی است.

این کتاب براساس یک مقاله مبتنی بر پنج عنوان نوشته شده است:

۱- مزایای برنامه‌های متمرکز دولتی و برنامه‌های اجباری خصوصی ۲- فرضیه‌های پژوهش، رابطه و رفتار کلیدی بلند مدت جمعیت شناختی و اقتصادی ۳- مقایسه تامین مالی از طریق نظام PAYG  و سپرده کامل ۴- مقایسه برنامه‌هایی با حق بیمه معین با برنامه‌هایی با مزیای معین ۵- نتیجه گیری.

دیسولت، رناد(۱۳۸۷) اثر تامین مالی به روش PAYG و خصوصی سازی اجتماعی بر تشدید فقر، ترجمه: شهر شجاعی، تهران: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران.

  • نویسنده معرفی کتاب: راضیه شیخ رضایی

کتاب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *