بررسی صنعت توریسم بر روی فقر و بیکاری


نویسنده کتاب: فاطمه نیافرد

توسعه صنعت توریسم برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون فقر، نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین حداقل به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت‌هایی جدید شغلی و در نتیجه کاهش فقر و بهبود سطح زندگی، توسعه صنعت توریسم دارای اهمیت است.

بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی و در نتیجه کاهش فقر و بیکاری مؤثر می‌دانند. به ویژه کشورهای در حال توسعه که شکل‌های دیگر اقتصادی مثل تولید یا استخراج از نظر اقتصادی به صرفه نیست یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارند، به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی می‌کنند.

این کتاب نیز برای توضیح رابطه بین توریسم و فقر در چهار بخش و هفتاد صفحه نوشته شده است. بخش اول درباره کلیاتی از صنعت توریسم، وضعیت گردشگری جهان و انواع و اثرات اقتصادی گردشگری است. نویسنده به صورت تیتروار اثرات اقتصادی گردشگری را چنین نوشته است: ۱- جلوگیری از خروج ارز از کشور ۲- جذب ارز از خارج ۳- افزایش نرخ اشتغال ۴- افزایش صادرات پنهان یا نامرئی ۵- صنعت توریسم به عنوان منبع درآمد ملی ۶- نقش گردشگری به عنوان درآمد دولت.

 بخش دوم مربوط به کلیاتی از چیستی فقر است. بخش سوم به مسئله بیکاری و اثرات آن می‌پردازد. بخش چهارم به عنوان بخش نتیجه‌گیری، ایده اولیه ارتباط صنعت توریسم با مسئله فقر و بیکاری را بیان می‌کند. چنانکه صنعت توریسم از سه کانال قیمت، درآمد و مصارف دولت بر توزیع درآمد خانوارهای فقیر اثر می‌گذارد که ایجاد سرمایه و پس‌انداز و به تبع آن فرصت‌های شغلی جدید را هم فراهم می‌سازد. بر اساس استاندارهای بین‌المللی به ازای هر توریست حداقل ۵ شغل ایجاد می‌شود زیرا افراد می‌توانند در بخش‌های حمل و نقل، مواد غذایی، سوخت و انرژِی، صنایع‌دستی و بخش‌های ساختمانی مشغول به کار شوند.

در انتهای کتاب نویسنده شش عامل اثرگذار گردشگری بر فقر و بیکاری کشور میزبان را چنین برشمارده است:

۱- سطح توسعه کشور میزبان

۲- مقدار و شدت مخارج گردشگری در کشور

۳- درصد مالکیت خارجی در صنایع مرتبط

۴- ماهیت امکانات گردشگری در کشور میزبان و جذابیت‌ها

۵- مشارکت دولت در تدارک زیرساخت‌های گردشگری

۶- اندازه اقتصاد ملی در کشور

نیافرد، فاطمه (۱۳۹۱) بررسی صنعت توریسم بر روی فقر و بیکاری، اصفهان: فاطمه نیافرد.

  • نویسنده معرفی کتاب: راضیه شیخ رضایی

کتاب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *