در تقاطع سنت، فقر و جنسیت


نویسنده کتاب: سپیده ثقفیان

کتاب پیش رو توسط سپیده ثقفیان به‌عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته انسان‌شناسی در دانشگاه تهران انجام‌شده است. نویسنده در این کتاب به صورتی میدانی و تجربی مکانیسم‌های عملکرد نظم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران دهه‌های هشتاد و نود در شکل دادن به تلاش‌ها، انتخاب‌ها و آرزومندی‌های بخشی از اجتماع شهری را از درون و در سطحی روزمره نشان می‌دهد. چنانکه در مقدمه کتاب اشاره‌شده است، برخلاف  بسیاری دیگر از مطالعات حوزه انسان‌شناسی سکسوالیته در ایران که بر گفتمان اصلاحات و نظم اقتصادی جدید به‌عنوان محملی برای تغییر معانی فرهنگی و خلق یک نظام جدید سکسوالیته، از طریق سه‌گانه مصرف، مقاومت و آزادی در میان زنان و جوانان  طبقات متوسط و بالای شهری تمرکز دارند،  این مردم‌شناسی بر عاملیت زنان طبقه فرودست و درک و زاویه دید آن‌ها از ساخت سکسوالیته  تأکید می‌کند. نویسنده در این پژوهش نشان می‌دهد در طبقه فرودست، سنت امکان ابراز سکسوالیته را فراهم می‌کند و لذا باورهای مذهبی و تنظیم زندگی بر اساس سنت تاریخی نمایانگر و همراه با سرکوب سکسوالیته نیست. به‌علاوه ثقفیان نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی- اجتماعی کلان یا به تعبیر وی رویکرد نئولیبرالیستی  و وضعیت اجتماعی – اقتصادی خاص این طبقه چطور بر جهان ذهنی، معانی فرهنگی و برساخت سکسوالیته در میان زنان ساکن محله دروازه غار به‌عنوان میدان تحقیق وی اثر می‌گذارد.

سپیده ثقفیان در این پژوهش میدانی پیش‌فرض‌های معمول متون آکادمیک مبنی بر اینکه تغییر سکسوالیته تنها راه  مقاومت در سبک زندگی است و عاملیت سیاسی و اجتماعی لزوماً در طبقات متوسط و بالا اتفاق می‌افتد و اینکه زنان فرودست اسیر سنت و در برابر شرایط زندگی و محیط اجتماعی منفعل هستند را به چالش می‌کشد.  نویسنده با معطوف کردن نگاه خود به فرودستان شهری، تلاش برای فهم جهان آن‌ها و فهم فهم آن‌ها از جهان، بر وجوه پویای سنت نسبت به شرایط اجتماعی تأکید دارد. وی نشان می‌دهد که فقر و تلاش روزمره برای بقای اقتصادی شکلی از حضور در فضاهای عمومی- محلی و مواجهه با سکسوالیته  را رقم میزند که به‌قصد مقاومت یا از روی خوش‌گذرانی نیست، اما رسیدن به فهم جنسی از خود را در سنین پایین ایجاد می‌کند.

وی بر این نظر است که نظم اقتصادی نئولیبرالیستی در ایران ، نوعی سیاست طبقه‌بندی را به همراه  دارد. به این معنا که قرار دادن افراد در طبقه‌های مختلف فرهنگی، نوعی تمایز مشروع بین آن‌ها ایجاد می‌کند که ازلی و ابدی نشان داده می‌شود. ازنظر نویسنده همواره سعی می‌شود جلوه‌ای فرهنگی به این تمایزها داده شود تا منافع عینی که در پس پشت آن‌ها وجود دارد پنهان شود و  دسترسی به منابع و فرصت‌ها به‌طور طبیعی  محدود شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد همان‌طور که در نقاط برخوردار، بهره‌مندی و ثروت از والدین به فرزندان منتقل می‌شود، در مناطق پایین‌شهر نیز بدبختی موروثی است . به‌علاوه نویسنده معتقد است موضع‌گیری‌های دانشگاهی و شهرداری به متهم‌سازی قربانی ساختارهای اجتماعی ایران کمک می‌کند. چنانکه شهرداری قربانی‌های ساختار اجتماعی را  متهم و محکوم و سپس آن‌ها را به‌عنوان  آلودگی یا بیماری پاک می‌کند. ازنظر وی  برای مقاومت در برابر این نگاه فریب‌کارانه و بی‌رحم باید جهان ذهنی و معناهای فرهنگی افراد متعلق به طبقه های فرودست را درک و ارتباط این معانی فرهنگی با ساختارهای اجتماعی- اقتصادی را مطالعه کرد.

این کتاب شامل پنج فصل است که نویسنده در فصل نخست به معرفی محله دروازه غار به‌عنوان مکان پژوهش میدانی می‌پردازد و با توضیح مفصلی از شکل فیزیکی، اجزای اجتماعی و ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی این میدان‌ها، آن‌ها را برای  مخاطب ترسیم کند. همچنین نویسنده دشواری‌ها و چالش‌های حضور خود را در میدان به‌عنوان مردم نگار موردبررسی انتقادی قرار داده است. به‌علاوه در این فصل به حضور و فعالیت سمن‌ها، نهادهای حکومتی در دروازه غار اشاره خواهد شد.

ثقفیان در فصل دوم ویژگی‌های سکسوالیته را در دروازه غار در دو میدان زنان و فرهنگ‌سرا و زنان کارتن‌خواب و مصرف‌کننده مطالعه می‌کند. در این فصل با ترسیم جغرافیای مفهومی بر اساس مکان‌یابی محله، ویژگی‌های سکسوالیته و معناهای جنسی در ذهن کنشگران بررسی‌شده است. در پایان تأثیر ویژه فعالیت‌های سمن‌هایی مانند خانه خورشید و نهادهایی مانند شهرداری را در تغییر جهان معنایی مطلعین از سکسوالیته توصیف می‌کند.

ازآنجاکه امروزه بخش مهمی از ساخت سکسوالیته مرتبط با گفتمان پزشکی است، فصل نهایی به بررسی وضعیت سلامت جنسی و مواجهه با آن در بین مطلعین اختصاص داده‌شده است. در ادامه مفهوم بهداشت جنسی بر اساس بیماری‌های مقاربتی، استفاده از وسایل پیشگیری و وضعیت ویژه دروازه غار از حیث بهداشت باروری و جنسی بررسی‌شده است. ثقفیان درنهایت بر اهمیت اجرای کار میدانی برای بررسی وضعیت تنظیم و تغییر سکسوالیته در ایران و مباحث آموزشی برای کنترل بیماری­های مقاربتی در محله دروازه غار تأکید می‌گذارد.

ثقفیان، سپیده(۱۳۹۸)، در تقاطع سنت، فقر و جنسیت، تهران، خرد سرخ.

  • نویسنده معرفی کتاب: فاطمه نصیری

کتاب‌ها

فقرفقر و جنسیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *