سمینار بین‌المللی همیاری به منظور حمایت از زنان نیازمند سرپرست خانوار


مولف کتاب: انجمن همبستگی زنان ایران

سمینار بین‌المللی همیاری در سال ۱۳۷۲ برگزار شد. این سمینار با موضوع محوری زنان سرپرست خانوار و با همراهی کشورهایی همچون فرانسه، دانمارک، ایتالیا، پاکستان، هند و بسیاری کشورهای خارجی دیگر (موجود در مجموعه مقاله) برگزار شده است. کتاب این سمینار نیز پیاده‌سازی سخنرانی مشارکت‌کنندگان این پژوهش از جمله وزیر سابق توسعه زنان و تأمین اجتماعی پاکستان، رئیس‌کل اتحادیه‌های کارگری و کارمندی ترکمنستان، همسر سفیر دانمارک در ایران، همسر وابسته فرهنگی ایتالیا، همسر سفیر سنگال و همچنین سخنران‌های داخلی همچون رئیس سازمان بهزیستی، کمیته امداد، انجمن بانوان کهریزک و غیره است.

این کتاب ۱۵ سخنرانی درباره وضعیت زنان سرپرست خانوار را ارائه می‌کند که شامل وضعیت زنان نیازمند سرپرست خانوار ایران، نقش کمیته امداد در حمایت از آنان، نحوه شناسایی آنان، ایجاد اشتغال، نقش آموزش در محرومیت‌زدایی و غیره می‌شود.

بخش بزرگی از این کتاب مربوط به تجربه سایر کشورها است. برخی از عناوین سخنرانی شامل «حقوق زنان در هندوستان»، «زنان بی‌سرپرست در کشور سودان»، «زنان سرپرست خانوار (تجربه دانمارک)»، «حقوق و امتیازات زنان در ترکمنستان»، «زنان سرپرست خانوار در پاکستان و اقدامات حمایتی دولت»، «حقوق زنان در ایتالیا» و «زن در تاریخ افغانستان» می‌شود.

در بحث اشتغال زنان عمده تأکید آرین بر این موضوع است که نگاه جنسیتی به شغل زنان باید حذف شود و مهم‌تر از آن خود زنان نیز باید نگاه‌های کلیشه‌ای را کنار بگذارند. موضوع سخنرانی رکسانا ناظر ضیاء نیز مبتنی بر نقش فعال جنبش زنان پیش از انقلاب کمونیستی و تأثیر این انقلاب بر وضعیت زنان در افغانستان است. موارد مورد توجه درباره حقوق زنان در هند معطوف به قوانین دستمزد یکسان، منع خودفروشی، قانون منع ازدواج با خردسالان، تأسیس مهدکودک در کارخانه‌های بزرگ است.

سخنرانی همسر سفیر سنگال مباحث مربوط به لزوم آموزش و آماده‌سازی زنان مسئول خانواده، اقدامات مربوط به بهداشت آنان و فعالیت‌های تولیدی اشتغال‌زا را به عنوان استراتژی اصلی سنگال تعریف کرده است. همسر سفیر دانمارک نیز به «شورای ملی زنان» در دانمارک و همچنین افزایش چشم‌گیر خانواده‌های تک والد پرداخته است.

سخنرانی رئیس اتحادیه کارگری و کارمندی از تجربه ترکمنستان درباره حقوق زنان معطوف به مراقب‌های قبل و پس از زایمان مادران و مرخصی‌های سخاوتمندانه به آنان است. تجربه بازتاب یافته از پاکستان در این کتاب همراه با نگاه تحقیرآمیز به زنان تنها است. این موضوع به طور جدی مشکل شناسایی این زنان در پاکستان را به همراه آورده است. لازم به ذکر است که در اکثر سخنرانی‌های این کتاب موضوع نبود آمار دقیق از زنان سرپرست خانوار بخصوص گروه نیازمند آنان مورد اشاره سخنرانان بوده است.

سخنرانی آدیلا پاسالیک از بوسنی و هرزگوین معطوف به نقش آموزش در ارتقای وضعیت زنان سرپرست خانوار است. در این سخنرانی مسئله تبعیض‌ها و نگاه‌های اجتماعی درباره تحصیل زنان و نقش آن در محرومیت بیشتر زنان مورد تأکید قرار گرفته است.

به طور کلی باید اشاره کرد که سخنرانی‌های ارائه شده در این کتاب به دلیل ارائه‌دهندگان آن کوتاه و اکثراً ناقص بوده و به طرح محدود وضعیت زنان به طور کلی و زنان سرپرست خانوار به طور خاص در کشورهای دیگر پرداخته شده است.

انجمن همبستگی زنان ایران (۱۳۸۰)، سمینار بین‌المللی همیاری به منظور حمایت از زنان نیازمند سرپرست خانوار، تهران: موسسه فرهنگی هنری ریحانه نبی.

نویسنده معرفی کتاب: سعید هراسانی

کتاب‌ها

انقلابحقوق زنانزنان سرپرست خانوارکمیته امداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *