بررسی عملکرد سازمان ملل در خصوص مقابله با فقر


نویسنده کتاب: ‫مجید جوکاری

این کتاب براساس پایان‌نامه نویسنده منتشر شده است. با این حال مجید جوکاری در سال ۱۳۹۷ نیز کتابی با نام «فقر، تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» به همراه دو نویسنده دیگر در موسسه آموزشی تألیفی ارشدان به چاپ رسانده است.

مسئله اصلی کتاب این است که چه ارتباطی میان فقر جهانی و صلح و امنیت بین‌المللی وجود دارد و چگونه فقر جهانی بر صلح و امنیت بین‌المللی تأثیرگذار است و چگونه فقر می‌تواند به مثابه یک تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب شود. راه‌های مقابله و کاهش فقر جهانی در راستای تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی چیست و چه راهکارهای باید در پیش گرفته شود و عملکرد سازمان ملل متحد در مقابله با این تهدید چه بوده است و چه تلاش‌هایی در این خصوص شده است.

کتاب بر پایه سه فصل و چندین مبحث نوشته شده است. فصل اول در مقام مقدمه دارای سه مبحث است. مبحث اول به بررسی مفهوم فقر و تعاریف آن اختصاص دارد. مبحث دوم گونه شناسی فقر شامل فقر موردی و فقر فراگیر، فقر اولیه و فقر ثانویه، فقر

فصل دوم تحت عنوان «فقر به مثابه تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» است. در ابتدای فصل صلح و امنیت تعریف شده است. سپس ضرورت مقابله با فقر در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه هزاره و اعلامیه جهانی برنامه توسعه پایدار بررسی شده است.

فصل سوم درباره ساختار تشکیلاتی و ارکان سازمان ملل است. سپس به طور مختصر عملکرد سازمان ملل متحد در مقابله با فقر از جنبه کمی و کیفی بررسی شده است.

در نتیجه نویسنده بیان می‌کند که باتوجه به گزارش‌ها و آمارهای بین المللی، عملکرد سازمان ملل متحد و دولت‌های عضو در مقابله با فقر مثبت و خوب و سازنده بوده است، هرچند که باید بهتر عمل می‌کردند زیرا در زمان شروع برنامه مقابله با فقر توسط سازمان ملل تعداد یک میلیارد و نه صد و نود میلیون نفر در محدوده فقر شدید بوده‌اند و اکنون پس از مدت زمانی نه چندان طولانی، تعداد کل افراد فقیر به رقم هفت صد و سی و شش میلیون نفر کاهش پیدا کرده است. با فعالیت‌هایی که سازمان ملل و کشورهای عضو انجام داده‌اند وضعیت زندگی میلیون‌ها نقر از فقر در سراسر جهان بهتر شده است و میلیون‌ها کودک در ممعرض بیماری‌های فلج اطفال و مالاریا و سل واکسینه شده‌اند و بسیاری از بیماری‌ها ریشه کن شده است. میلیون‌ها سند و کتاب و پایگاه اینترنتی برای آموزش کودکان وجود دارد و تمامی آنها جرو موفقیت بزرگ سازمان ملل متحد و کشورهای مجری مجری طرح مقابله با فقر است.

جوکاری، مجید( ۱۳۹۸) بررسی عملکرد سازمان ملل در خصوص مقابله با فقر‫، تهران: موسسه آموزشی تألیفی ارشدان‫.

  • نویسنده معرفی کتاب: راضیه شیخ رضایی

کتاب‌ها

امنیت بین‌المللیحقوق بشرسازمان ملل متحدصلحفقر جهانیکاهش فقر جهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *