جهانی‌شدن برای توسعه


نویسنده کتاب:  آین گلدین، کنث رینرت           

این کتاب با عنوان Globalization for development در بانک جهانی(۲۰۰۶) منتشر شده است و در قالب طرح «یک کتاب در یک مقاله» توسط مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن به فارسی ترجمه و تلخیص و در ۴۶ صفحه چاپ شده است.

این کتاب پاسخی به این سؤال است که آیا بین جهانی‌شدن و فقر رابطه‌ای وجود دارد و یا با جهانی‌شدن می‌توان فقر را کاهش داد. بر این اساس کتاب با تعریف جهانی‌شدن و فقر آغاز شده است. جهانی‌شدن را می‌توان با ابعاد تجارت، امور مالی، کمک‌ها، مهاجرت، ایده‌ها و سیاست‌ها شناخت. فقر را نیز می‌توان با درآمد، سلامتی، آموزش، صلاحیت و اختیار در مشارکت و شرایط کاری، شناخت.

روند تاریخی جهانی‌شدن نشان می‌دهد که در دوره‌ای که جهانی‌شدن اقتصاد بیشتر رشد کرده و میزان صادرات و تولید ناخالص داخلی کشورها افزایش پیدا کرده، میزان فقر جهانی نیز متأثر از آن به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

بر اساس شاخص‌های فقر و رشد جهانی‌شدن، نویسنده ادعا کرده است که جهانی‌شدن منجر به کاهش فقر شده است و این ادعا را به تفکیک با آمارها و شاخص‌های فقر بیان می‌کند، به‌طور مثال بر اساس بررسی‌های انجام گرفته در شش منطقه اروپای غربی، ژاپن، امریکای لاتین، جماهیر شوروی، آسیا و آفریقا با تمرکز بر شاخص عمر مورد انتظار، نشان داده که تحول در علم و وضع بهداشت عمومی یک منطقه یا کشور در این شاخص بسیار تأثیرگذار بوده است.

از سوی دیگر مطالعات و آمارها نشان داده است که افزایش مشارکت در تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور بالقوه زمینه را برای کاهش و زدودن فقر جهانی آماده می‌کنند زیرا تجارت بین‌المللی به توسعه و تقویت بازارهای محلی منجر می‌شود و از این طریق به اشتغال‌زایی کمک می‌کند و نهایتاً به افزایش درآمد واقعی مردم فقیر منجر می‌شود. با این وجود پژوهش‌ها نشان داده است که رابطه کاهش فقر و تجارت بین‌المللی رابطه‌ای خودکار نیست بلکه باید رویکرد جامع‌تری برای کاهش فقر در نظر گرفت، رویکردی که بر افزایش توانمندی و قابلیت‌های مردم فقیر به خصوص در آموزش و بهداشت تأکید کند.

جریان یافتن منابع مالی در کشورهای درحال توسعه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت‌های چندملیتی؛ خرید اوراق سهام؛ انتشار و فروش اوراق قرضه و وام‌های بانک‌های جهانی فرصت‌هایی را برای کشورهای کم درآمد ایجاد می‌کنند تا با افزایش اشتغال‌زایی و بهبود و توسعه نیروی انسانی تأثیر مثبت بر فقر بگذارند.

مهاجرت‌های بین‌المللی راهی برای فرار از فقر است که می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و افزایش پیشرفت تکنولوژیک می‌شود.

در مجموع در این کتاب، به طور عمده بر جنبه‌های اقتصاد جهانی تمرکز دارد. جریان‌های اصلی و کلیدی متأثر از جهانی‌شدن مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی رابطه بین کاهش فقر و جریان‌های موجود در تجارت، امور مالی، کمک‌ها و مهاجرت و ایده‌ها تلاش شده که امکان و چگونگی تأثیر جهانی‌شدن در خدمت مردمان فقیر جهان مد نظر قرار گرفته است.

گلدین، آین؛ رینرت، کنث(۱۳۸۶) جهانی‌شدن برای توسعه، تلخیص و ترجمه محمد رشید صوفی، تهران: ‌‫مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن.

  • نویسنده معرفی کتاب: راضیه شیخ رضایی

کتاب‌ها

جهانی‌شدن و فقرشاخص فقرفقرکاهش فقر

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *