فقر


نویسنده کتاب: حسین جمشیدی 

حسین جمشیدی به عنوان دبیر جامعه شناسی در کتاب فقر براساس مطالعات خود پیرامون مسئله فقر به تمام مباحث این موضوع نگاهی انداخته است و این کتاب را به رشته تحریر درآورده است. این کتاب از علل و عوامل فقر تا پیامدهای آن و سنجش فقر را مرور کرده است و در انتهای آن نگاهی به دیدگاه اسلام و ذکر احادیث از نکوهش فقر داشته است. اگرچه این کتاب به شکل خلاصه در تمامی مباحث ورود داشته و در ۱۳۷ صفحه نوشته شده است اما در فهرست منابع تنها نام ۹ کتاب ذکر شده است.

کتاب دارای هشت فصل است اما در انتهای کتاب تیتری خارج از فصل بندی کتاب تحت عنوان «دیدگاه اسلام پیرامون فقر و نکوهش در احادیث پیامبر و امامان» ذکر شده است که در ادامه توضیح داده می‌شود.

فصل اول کتاب، در ۱۲ صفحه به مفهوم فقر پرداخته است. در این فصل نویسنده هر تعریفی که از فقر در میان سازمان‌های بین‌المللی یا نظریه‌پردازان موجود بوده است را در کنار هم قرار داده است و در انتها چنین جمع بندی کرده است که فقر مفهومی چند بعدی و نسبی است و تعریف فقر یا مبهم است و یا خاص، در نتیجه نمی‌توان یک نگاه درست را ارائه داد.

فصل دوم مربوط به فقر از دید جامعه شناسان و سنجه‌های مطالعه فقر است که نویسنده با توضیحاتی کوتاه این فصل را در ۱۰ صفحه نوشته است.

فصل سوم درباره تأثیرات فقر بر جامعه است. در این فصل به موضوعات چرخه فقر، فقر و جرم و جنایت، کودکان، زنان، محیط زیست، تروریسم و… پرداخته شده است.

فصل چهارم شاخص‌های اندازه گیری فقر معرفی شده است و در انتهای فصل نیز مطالعات پیرامون فقر چند بعدی در ایران ذکر شده است و سپس نویسنده خط فقر ایران در سال ۱۳۹۵ را طبق اخبار و گزارش‌های بانک مرکزی بیان کرده است.

فصل پنجم ریشه‌های فقر در ۱۰ صفحه واکاوی شده است. فصل ششم درباره فقر در ایران و جهان است. نویسنده در این فصل معتقد است که اصلی‌ترین عامل فقر در ایران، مربوط به دولت‌ها است.

فصل هفتم درباره خط فقر در ایران است که نویسنده در دو صفحه آمارهای منتشر شده درباره میزان درآمد خانوار و هزینه‌ها را بیان می‌کند.

فصل هشتم تحت عنوان رابطه فقر با انحرافات اجتماعی است که نویسنده نظریات موجود درباره انحرافات را بیان کرده است.

همانطور که بیان شد، انتهای کتاب دیدگاه‌های اسلام و احادیث فهرست شده‌اند. سپس نویسنده رهنمودهای امام خمینی برای مبارزه با فقر و نظریه مقام معظم رهبری در مورد سرمایه‌داری، اقتصاد مقاومتی و … را ذکر کرده است.

جمشیدی، حسین(۱۳۹۶) فقر، مشهد: انتشارات سخن‌گو‫.

  • نویسنده معرفی کتاب: راضیه شیخ رضایی

کتاب‌ها

انحرافات اجتماعیجامعه شناسیشاخص اندازه گیری فقرفقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *