ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کاهش فقر در ایران


بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام‌های اقتصادی است. بدون شک هدف از ارائه حمایت‌های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم است و بدون افزایش کارایی و بهره‌وری، هیچ اقتصادی نمی‌تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. این مطالعه به بررسی کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت در کاهش فقر می‌پردازد. در این پژوهش، تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و هم‌چنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی در طی سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۲ با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می‌شود.در این پژوهش از دو روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) برای محاسبه کارایی فنی استفاده شده است. نتایج حاصل از کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را ۶۹ درصد و نتیجه حاصل از روش DEA میزان کارایی دولت را ۷۳ درصد نشان می‌دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به‌عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سطح ناکارایی فنی، هستند.

صدیقه حسنوند، ۱۳۹۴، «ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسفقعه اقتصادی و اجتماعی در کاهش فقر در ایران»، استاد راهنما: فاطمه بزازان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

 

دریافت پایان‌نامه:

ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کاهش فقر در ایران

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دومراه‌یافتگان به مرحله‌ی نهاییمشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

بیکاریتورمتوسعه اقتصادیفقرکاهش فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *