بررسی تعامل بین فقر، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی


جدیدترین سناریوی شکل گرفته در تجزیه و تحلیل اثر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد، رشد فقرزدا است. نوعی از رشد که به فقرا امکان می‌دهد تا فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی سهیم شوند و بطور متناسب سهم بیشتری از افزایش درآمد را کسب کنند. چنین رشدی بسرعت می‌تواند وقوع فقر را کاهش دهد. به عبارتی دیگر این نوع رشد همراه با کاهش نابرابری، فقر را کاهش می‌دهد. موضوع این پژوهش بررسی تعامل بین فقر، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی و تعیین عوامل موثر بر رشد فقرزدا در ایران است. داده‌های مورد استفاده به صورت سری زمانی بوده و برای دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰و در قالب سیستم معادلات همزمان برای کشور ایران با استفاده از نرم افزار Eviews برآورد شده است. برای برآورد مدل از روش ۲sls بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که آموزش، ثبات اقتصادکلان(که بوسیله نرخ پایین تورم تعریف می شود) و تجارت آزاد می‌تواند منجر به فقرزدا شدن رشد اقتصادی در کشور شوند و در ارتباط با کاهش فقر بیش‌ترین تأثیر را دارند. به این ترتیب توجه و بکارگیری اصلاحات در این زمینه ها یک عنصر ضروری در استراتژی‌های کاهش فقر می-باشد. همچنین از کل سیستم این نتیجه حاصل می‌شود که مهم‌ترین عامل برای فقرزدا نمودن رشد اقتصادی در ایران اولاً سرمایه‌گذاری در آموزش است؛ که با تحقق چند پیش‌شرط مهم، می‌توان مفید واقع شود و ثانیاً شناخت و درک اهمیت یک محیط باثبات اقتصادی بوده که برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و فقرزدا لازم و ضروری خواهد بود و تا زمانیکه این شناخت حاصل نشود، اقدامات لازم و اساسی یا اتخاذ نشده و یا در صورت اتخاذ، نتایج مناسب را به بار نخواهد آورد.

فرشته رحیمی، ۱۳۹۴، «بررسی تعامل بین فقر، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی و تعیین عوامل موثر بر رشد فقرزدا در ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: باقر درویشی، دانشگاه ایلام، دانشکده علوم انسانی.

دریافت پایان‌نامه:

بررسی تعامل بین فقر، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی و تعیین عوامل موثر بر رشد فقرزدا در ایران

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

رشد اقتصادیفقرکاهش فقرکاهش نابرابرینابرابری درآمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *